Overheidsmaatregelen

De afgelopen maanden zijn de prijzen voor energie (gas en elektriciteit) erg hard gestegen. Iedereen in Nederland merkt dit. De overheid helpt huishoudens met de hoge energierekening. Bijvoorbeeld met een energietoeslag of door het invoeren van het energieprijsplafond.

Actuele informatie 

Vanaf 1 januari 2023 is er een prijsplafond voor gas, warmte en stroom. Dat betekent dat huurders met een eigen aansluiting tot een bepaald verbruik een maximale prijs betalen.

Inmiddels is duidelijk dat huishoudens met een collectieve verwarming (blokverwarming) een vast bedrag ontvangen als compensatie voor gas, warmte en stroom. U leest de meest actuele informatie over de regeling op de website van de Rijksoverheid. Bekijk ook de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.
 
> naar informatie compensatie energiekosten collectieve verwarming 
> naar informatie prijsplafond Rijksoverheid
> naar ISD 

Betalingsproblemen 

Lukt het niet meer om de (energie)rekeningen te betalen? U staat er niet alleen voor. Stek is een samenwerking gestart met Geldfit. Ontdek wat u met Geldfit kunt doen om weer grip op uw geld te krijgen. 
naar Geldfit

Nee. Alleen degene die het contract heeft afgesloten kan dit aanvragen. U hoeft hiervoor dus niets zelf te doen.

Dit doen wij niet, omdat bij de bepaling van de voorschotten servicekosten al rekening is gehouden met de tarieven van het energieplafond, terwijl de inkooprijzen hoger liggen.

Wij verrekenen de compensatiegelden met de servicekostenafrekening over het jaar 2023 (vóór 1 juli 2024).

De tegemoetkoming voor huishoudelijke elektra omvat ook een tegemoetkoming voor de eerder misgelopen vergoeding van 2 x € 190 in november en december 2022. Deze tegemoetkoming is vastgesteld op € 380 voor een zelfstandige eenheid en € 160 voor een onzelfstandige eenheid. Het ministerie heeft ervoor gekozen om de vergoeding voor november en december samen te voegen met de vergoeding voor heel 2023.

Dit betekent dat de 2 x € 190 voor zelfstandige woningen met een collectieve huishoudelijke elektra-aansluiting terecht komt bij bewoners die in 2023 op het adres wonen. Dit kunnen in een aantal gevallen andere bewoners zijn dan die er in november en december 2022 woonden. Er is in de regeling géén mogelijkheid deze vergoeding toch uit te betalen aan de bewoners die er in 2022 woonden.

  1. Ruimtes die niet bestemd zijn als woning zijn uitgesloten.
  2. (Collectieve) elektrakosten voor centrale voorzieningen vallen niet onder deze regeling, zoals het verbruik van liften en collectieve verlichting.
  3. Is er voor een complex voor warmte sprake van een vast contract met tarieven voor heel 2023, ónder het prijsniveau van het prijsplafond? Dan hebben deze huishoudens geen recht op prijscompensatie.

De minimumbedragen zijn voor heel 2023, en verschillend voor zelfstandige eenheden en voor onzelfstandige eenheden:

Zelfstandige eenheden:

Collectieve externe warmte of blokverwarming: € 1.063,21
Collectieve elektriciteit voor huishoudelijk gebruik: € 915,05 (incl. 2 x € 190)

Onzelfstandige eenheden:

Collectieve externe warmte of blokverwarming: € 445,46
Collectieve elektriciteit voor huishoudelijk gebruik: € 384,99 (incl. 2 x € 80)

Voor onzelfstandige eenheden geldt een minimaal aantal eenheden per BAG-eenheid van 4 onzelfstandige eenheden, voordat de verhuurder een aanvraag kan doen. Bij minder dan 4 onzelfstandige eenheden telt de BAG-eenheid als één zelfstandige eenheid.

Stek doet een subsidieaanvraag bij de Belastingdienst in april. De compensatie bestaat uit 2 vaste bedragen per wooneenheid voor het jaar 2023. De Belastingdienst keert het eerste bedrag uit aan Stek direct na goedkeuring van de aanvraag, in de eerste helft van 2023. Het tweede bedrag zal de Belastingdienst naar verwachting in augustus 2023 uitkeren. 

  1. Collectieve externe warmte (via een centrale aansluiting levert verhuurder of VvE warmte door aan wooneenheden).
  2. Blokverwarming (in het gebouw opgewekte warmte door verhuurder of VvE, meestal gasgestookt, maar ook WKO / Pelletkachels en overige (bio)brandstoffen).
  3. Collectieve elektriciteit voor huishoudelijk gebruik (via een centrale aansluiting levert verhuurder of VvE elektriciteit aan wooneenheden die geen eigen elektriciteitsaansluiting hebben).
  4. Doorlevering van gas voor warmteopwekking.

De regeling is ervoor zowel zelfstandige als onzelfstandige wooneenheden. Voor beide groepen gelden afzonderlijke bedragen, deze lichten we verderop toe.

De regeling is tijdelijk, net als het reguliere prijsplafond en geldt voor het jaar 2023.

Ook huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaan profiteren van het prijsplafond. Het tarief wordt gekoppeld aan het prijsplafond voor gas en wordt € 47,39 per Gigajoule. Tot welk verbruik het prijsplafond geldt wordt de komende tijd door de overheid verder uitgewerkt.