Huisbewaarderschap

Een huisbewaarder is een persoon die tijdens uw afwezigheid in uw woning verblijft. Dat kan bijvoorbeeld een vriend, kennis of familielid zijn. Het doel van een huisbewaarder schap is dat iemand op uw woning past.

Met huisbewaarderschap kunt u iemand anders legaal in uw huurwoning laten wonen voor een periode van minimaal 1 jaar. Na dit jaar is verlenging alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk met maximaal drie maanden. Het is belangrijk om dit goed en legaal te regelen omdat u anders het risico loopt uw woning kwijt te raken. Lees alles over huisbewaarderschap in de folder.

Ja dat mag voor een periode van maximaal een jaar onder de volgende voorwaarden:

  • Er mag geen sprake zijn van een overlastzaak;
  • Er mag geen sprake zijn van een huurschuld;
  • U sluit een huisbewaringsovereenkomst met Stek. Deze kunt u bij ons aanvragen.

Gaat het om proef samenwonen, dan geldt er een maximale periode van zes maanden.

Huisbewaring aanvragen
Het aanvragen van een huisbewaringsovereenkomst doet u schriftelijk, dit mag per mail of post. In deze aanvraag geeft u aan wat de reden is van uw tijdelijk vertrek en om welk woonadres het gaat. Verder heeft Stek een kopie legitimatiebewijs van uzelf en uw tijdelijke huisbewaarder nodig. Wij willen u er wel op wijzen dat u verantwoordelijk blijft voor het betalen van de maandelijkse huur en een goed huurderschap op het adres.

Het is belangrijk dat u naast deze aanvraag ook het huuropzeggingsformulier invult. Dit is een zekerheid voor ons als verhuurder indien u besluit om toch niet naar de woning terug te keren.

Noodzakelijk om op te sturen naar Stek voor een complete aanvraag:

  • Legitimatiebewijs;
  • Huuropzeggingsformulier;
  • Motivatie;
  • Wanneer u vertrekt;
  • Per wanneer de huisbewaring ingaat;
  • Hoeveel personen komen er wonen;
  • Wat is uw nieuwe adres.

De woonconsulent beoordeelt uw aanvraag en sluit wanneer alles in orde is een overeenkomst met u. Let wel, de aanvraag moet minimaal vier weken voor vertrek worden aangevraagd.