CORONA: AANGEPASTE DIENSTVERLENING

Overlast melden

Wij hechten veel waarde aan fijne, aantrekkelijke wijken waarin u prettig woont. Ons uitgangspunt is schoon, heel en veilig! Soms verstoren anderen uw woon- en leefplezier.

Hoe ga ik om met overlast?

Praat met uw buren en maak afspraken

Het is vervelend als u overlast van uw buren ervaart. Wij geven u graag een aantal tips om dit te voorkomen:

  • Probeer allereerst het probleem rustig te bekijken. Om welk gedrag of geluid gaat het? Stoort het u altijd of alleen op bepaalde momenten? Hebben andere buren er ook last van?
  • Komt u tot de conclusie dat uw klacht redelijk is, praat daar dan met uw buren over.
  • Probeer samen afspraken te maken om herhaling te voorkomen. Vaak zijn uw buren zich niet bewust van de overlast die u ervaart. Als u de overlast bespreekbaar maakt, lost dit in de meeste gevallen het probleem op.

Wij helpen u graag

Ons uitgangspunt is dat bewoners overlast met elkaar oplossen.

Soms lukt dit niet. Dan kunnen wij bemiddelen. Wij proberen afspraken te maken met u en degene die de overlast veroorzaakt. Belangrijk is dat u ons hiervan op de hoogte brengt.

> Overlast melden