CORONA: AANGEPASTE DIENSTVERLENING

Prestatieafspraken 2020

Op 12 december ondertekenden de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen, fusiecorporatie Stek/Vooruitgang, de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en Huurdersbelang Teylingen de prestatieafspraken voor 2020. De partijen sloten zowel afspraken voor de drie gemeenten gezamenlijk als lokale afspraken per gemeente. Speerpunten zijn de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale woningen.

Er is behoefte aan goedkope en betaalbare huurwoningen. De economische crisis en later de hoge bouwkosten hebben ervoor gezorgd dat er in de afgelopen jaren minder woningen zijn gebouwd. Dit heeft ook invloed gehad op de doorstroming met als resultaat dat er minder woningen beschikbaar zijn gekomen. De gemeenten, de corporatie en de huurdersbelangenvereniging willen een veilige woonomgeving en behoud van het unieke karakter van de kernen door onder meer een evenwichtige bevolkingsopbouw. Daarbij staat duurzaam wonen hoog in het vaandel: goed voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee.

De afspraken zijn in een "praatplaat" samengevat.