CORONA meeste beperkingen opgeheven

Prestatieafspraken 2021

Stek verhuurt woningen in Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Ieder jaar maken wij met de gemeenten en Huurdersbelangenverenigingen prestatieafspraken.

In overleg met alle partijen is besloten om in 2021 de prestatieafspraken op te delen in twee delen, een overkoepelend deel dat voor het hele werkgebied van Stek geldt en een deel met specifieke afspraken per gemeente.

Woonvisie

De vier gemeenten hebben allen in 2020 een nieuw woonprogramma vastgesteld. Stek zet zich in voor beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonprogramma's. De specifieke afspraken per gemeente zijn een lokale uitwerking van de afspraken op het niveau van de vier gemeenten. In deze lokale afspraken wordt beschreven welke specifieke activiteiten Stek onderneemt per gemeente. Het gaat hier om afspraken over onder andere nieuwbouwaantallen, herstructurering, energetische maatregelen en samenwerking met zorgpartijen.

Lees welke afspraken uw gemeente heeft gemaakt:

> Prestatieafspraken 2021 Hillegom

> Prestatieafspraken 2021 Lisse

> Prestatieafspraken 2021 Noordwijk

> Prestatieafspraken 2021 Teylingen