Prestatieafspraken 2022

Stek verhuurt woningen in Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Ieder jaar maken wij met de gemeenten en Huurdersbelangenverenigingen prestatieafspraken.

Voor het eerst heeft Stek na de fusie in alle vier de gemeenten van ons werkgebied Prestatieafspraken gemaakt. Feitelijk zijn er twee aparte routes doorlopen; één met Hillegom, Lisse en Teylingen (de HLT-gemeenten) en één met de gemeente Noordwijk. Voor alle gemeenten geldt dat er dit jaar is uitgegaan van meerjarige afspraken. Inhoudelijk zijn de interessante onderwerpen; het stevig inzetten op meer sociale huurwoningen, het samen optrekken bij verduurzaming, aandacht voor kwetsbaren in wijken en buurten, accent op doorstroming en maatwerk voor bijzondere doelgroepen. Behalve gezamenlijke afspraken zijn er per gemeente ook specifieke, lokale afspraken gemaakt.

Lees hier welke afspraken er met uw gemeente zijn gemaakt:

Prestatieafspraken 2022 Hillegom

Prestatieafspraken 2022 Lisse

Prestatieafspraken 2022 Noordwijk

Prestatieafspraken 2022 Teylingen