Prestatieafspraken 2023

Stek verhuurt woningen in Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Ieder jaar maken wij met de gemeenten en Huurdersbelangenverenigingen prestatieafspraken.

In alle vier de gemeenten van het werkgebied zijn Prestatieafspraken gemaakt. Feitelijk zijn er twee aparte routes doorlopen; één met Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT-samen) en één met de gemeente Noordwijk. Voor alle gemeenten geldt dat de basis ligt in meerjarige afspraken. De onderwerpen het stevig inzetten op meer sociale huurwoningen, het samen optrekken bij verduurzaming, aandacht voor kwetsbaren in wijken en buurten, accent op doorstroming en maatwerk voor bijzondere doelgroepen zijn in alle gemeenten belangrijk. Behalve gezamenlijke afspraken zijn er per gemeente ook specifieke, lokale afspraken gemaakt.

Lees hier welke afspraken er met uw gemeente zijn gemaakt:

Prestatieafspraken 2023 Hillegom

Prestatieafspraken 2023 Lisse

Prestatieafspraken 2023 Noordwijk

Prestatieafspraken 2023 Teylingen