Urgentie

Zoekt u met spoed een woning?

Zorg er dan voor dat u een urgentieverklaring heeft. Alleen dan krijgt u voorrang op een woning. De urgentiecommissie van de regio Holland Rijnland beoordeelt of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Een urgentieverklaring wordt alleen in zeer dringende omstandigheden afgegeven.

Kom ik in aanmerking voor urgentie?

Heeft u een urgentieverklaring? En voldoet u minimaal aan de twee voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor urgentie.

Voorwaarden

  1. U woont minimaal 2 jaar in de regio Holland Rijnland.
  2. Er is sprake van een woonnoodsituatie en u bent niet in staat om dit op te lossen.

Als u urgentie heeft, mag u een passend aangeboden huurwoning niet weigeren. Bij weigering vervalt in bijna alle gevallen de urgentie.
Wanneer u een urgentie heeft, reageert u zelf op het woningaanbod om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Als u twee maanden voor het einde van de urgentieverklaring nog geen woning heeft gevonden, dan biedt één van de verhuurders één keer een passende woning aan. U kunt ook zelf eerder vragen om een eenmalige passende aanbieding.

Kan ik urgentie via Stek aanvragen?

Dat kan. Maar let er wel op dat u een urgentieaanvraag doet via een woningcorporatie uit uw eigen gemeente. De urgentiecommissie is samengesteld door het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. In deze commissie zijn wij niet vertegenwoordigd. Stuur een e-mail met uw vraag en contactgegevens. Een van onze medewerkers neemt contact met u op.

> Urgentie aanvragen via Stek: stuur een e-mail

Als u in een noodsituatie verkeert, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Dit kunt u doen bij één van de deelnemende corporaties in de regio Holland Rijnland. Het is belangrijk dat u dit doet bij de corporatie in uw eigen woonplaats. Bent u woonachtig in Lisse, Voorhout, Hillegom of Warmond? Dan helpt Stek u bij het aanvragen van de urgentie. Let wel, Stek bedoordeelt niet of u een urgentieverklaring toegekend krijgt. Dit beslist de urgentiecommissie van Holland Rijnland. De voorwaarden om voor een urgentie in aanmerking te komen vindt u op de website van Huren in Holland Rijnland 

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact met u op.

Samen bespreken we de haalbaarheid van uw urgentie aanvraag. Denken we dat het haalbaar is? Dan nodigen wij u uit op ons kantoor. Een van onze medewerkers vertelt u welke formulieren u dan moet meenemen.

Hoelang duurt een urgentieaanvraag?

De urgentiecommissie heeft 8 weken de tijd om uw aanvraag te beoordelen. Hebben ze extra informatie nodig van bijvoorbeeld de GGD? Dan kan uw aanvraag langer duren.

De medewerker waarmee u contact heeft gehad, zorgt ervoor dat de urgentiecommissie uw aanvraag ontvangt.

Hoe weet ik of ik urgentie krijg?

De urgentiecommissie informeert per brief of u een urgentieverklaring krijgt. Bent u het niet eens met het besluit van de urgentiecommissie? Dan kunt u bezwaar aantekenen. In de brief leest u hoe u dat doet.

Hoe gebruik ik mijn urgentieverklaring?

Als u een urgentieverklaring krijgt, dan bepaalt de urgentiecommissie op welk type woning u met voorrang mag reageren (zoekprofiel). De urgentie is 6 maanden geldig. U kunt met voorrang reageren op woningen binnen de hele regio Holland Rijnland.

In principe wordt geen urgentie verleend voor een eengezinswoning of een benedenwoning. Tenzij daar een aantoonbare medische noodzaak voor is.

Als u urgentie heeft, mag u een passend aangeboden huurwoning niet weigeren. Bij weigering vervalt in bijna alle gevallen de urgentie.
Wanneer u een urgentie heeft, reageert u zelf op het woningaanbod om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Als u twee maanden voor het einde van de urgentieverklaring nog geen woning heeft gevonden, dan biedt één van de verhuurders één keer een passende woning aan. U kunt ook zelf eerder vragen om een eenmalige passende aanbieding.

Wanneer vervalt mijn urgentieverklaring?

Als u reageert op een woning die binnen uw zoekprofiel valt krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. Accepteert u deze woning toch niet? Dan vervalt uw urgentie.

Heeft u na drie maanden nog geen geschikte woning gevonden? Dan helpen wij met zoeken. Wij doen u een eenmalig aanbod van een woning die past binnen uw zoekprofiel. Accepteert u ons voorstel niet? Ook dan vervalt uw urgentie.

Wanneer u een urgentie heeft, reageert u zelf op het woningaanbod om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Als u twee maanden voor het einde van de urgentieverklaring nog geen woning heeft gevonden, dan biedt één van de verhuurders één keer een passende woning aan. U kunt ook zelf eerder vragen om een ee;nmalige passende aanbieding.

Let op: als u urgentie heeft, mag u een passend aangeboden huurwoning niet weigeren. Bij weigering vervalt in bijna alle gevallen de urgentie.