CORONA: AANGEPASTE DIENSTVERLENING

Nieuws

Een huurhuis? Zorg dat je ingeschreven staat

8 april 2021

Waarom stelt Stek niet ‘gewoon’ een huis beschikbaar? Die reactie volgt vaak op schrijnende gevallen van (dreigende) woningnood die de media halen. Maar juist om willekeur bij de toewijzing van schaarse sociale huurwoningen te vermijden, moeten woningcorporaties aan allerlei regels voldoen. De rijksoverheid maar ook gemeenten letten erop, dat alles volgens die regels verloopt.

Lees meer

Stek tevreden met oplossing overlastzaak Berkhoutlaan Lisse

25 maart 2021

Woonstichting Stek is tevreden met de uitkomst van de overlastzaak in het complex aan de Berkhoutlaan in Lisse. Het aanbod voor vervangende tijdelijke huisvesting dat Stek vorige week al deed, is op last van de rechter door de bewoner geaccepteerd. Ook heeft hij ingestemd met begeleiding door De Binnenvest, een stichting voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Daarmee wordt voorkomen dat de overlastproblemen zich op een andere plek opnieuw voordoen.

Lees meer

Stek helpt bij verhuizen naar seniorenwoning

18 maart 2021

Tegen de tijd dat anderen vinden dat u eraan toe bent, is het vaak al te laat. Wie zelf graag de regie houdt, denkt tijdig na over de verhuizing naar een seniorenwoning. Woonstichting Stek helpt u daar graag bij, onder meer met financiële regelingen en praktische hulp.

Lees meer

Stek opent in Noordwijk Thuishuis voor Senioren

12 maart 2021

Eenzaamheid onder alleenstaande senioren wordt ook wel een stille ramp genoemd. Voor de Stichting Thuishuis Noordwijk en Stek is dit de directe aanleiding om in de tweede helft van dit jaar het Thuishuis Noordwijk te openen.

Lees meer