CORONA: AANGEPASTE DIENSTVERLENING

9 juli 2020

Maatlat onderhoud en reparatie

De beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus worden geleidelijk versoepeld. Onder voorwaarden gaan we specifieke onderhoudswerkzaamheden (bij uitstel komt de veiligheid in het geding) en reparatiewerkzaamheden weer laten uitvoeren.

Aannemers die in opdracht van Stek werkzaamheden doen, maken vooraf een plan waarin staat hoe zij de veiligheid waarborgen. Wij toetsen deze plannen allemaal volgens dezelfde ‘maatlat’ die wij hiervoor hebben opgesteld. Wanneer wij ontoereikende plannen ontvangen, vragen wij aan de indiener om deze uit te breiden en aan te passen zodat ze wel voldoen aan de ‘maatlat’. Met als resultaat: Samen veilig doorwerken! Zijn de plannen goedgekeurd? Dan kunnen de werkzaamheden starten.

Maatlat

Wij hebben alle werkzaamheden ingedeeld in vier categorieën (S, M, L en XL); van klein, kortdurend, beperkt contact tot grootschalig, langdurig en complex vanwege meerdere partijen.  Daarnaast moet een aannemer per categorie aan een aantal voorwaarden voldoen. De meeste voorwaarden gelden voor alle categorieën. Een aantal geldt niet voor S en M. 

Enkele belangrijke punten

  • De bewoner mag niet onder druk worden gezet om mee te werken;
  • De bewoner krijgt de keuze: geen medewerking verlenen, in de woning blijven of een veilige voorziening buiten de woning aangeboden krijgen. Voor de categorie XL geldt alleen de eerste en de laatste keuze;
  • Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ is onverkort van toepassing en dient verwerkt te zijn in het werkproces van de medewerkers;
  • Er wordt controle op naleving uitgevoerd door zowel de aannemer als door Stek. Deze controles worden mogelijk gemaakt en geëvalueerd;
  • De werkplaats wordt afgeschermd, zodat de afstand van minimaal 1,5 meter met de bewoner(s) wordt afgedwongen;
  • Er worden in de communicatie meerdere stappen en checks ingebouwd om mensen niet te overvallen met de vraag aan de deur.

Heeft u vragen?

U kunt gerust contact opnemen.

Gerelateerde berichten

1 juli 2020

Ook Stek versoepelt maatregelen corona