CORONA: AANGEPASTE DIENSTVERLENING

9 februari 2021

Eenmalige huurverlaging mogelijk bij te laag inkomen

Huurders met een laag inkomen en een in verhouding hoge huur kunnen in aanmerking komen voor een huurverlaging volgens de Wet eenmalige huurverlaging. Als u aan de voorwaarden voldoet, verlaagt Stek de ‘kale’ huur (de huur zonder servicekosten) van uw sociale huurwoning.

Corporaties moeten hun woningen passend toewijzen. Dat betekent dat iemand een woning huurt die past bij zijn inkomen. Sommige huurders betalen nu een te hoge huur in verhouding tot hun inkomen. Voor deze groep kan eenmalig een lagere huurprijs worden vastgesteld.

Automatisch

Als u over heel 2019 een te laag inkomen had voor uw huur, krijgt u voor 1 april automatisch bericht van ons. De huurverlaging gaat dan in vanaf 1 mei. U wordt dan ook vrijgesteld van de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli.

Hoe komt Stek aan uw gegevens?

In februari heeft Stek gegevens opgevraagd bij de Belastingdienst. Stek kent niet het inkomen van zijn huurders. De Belastingdienst is uitgegaan van de situatie in het kalenderjaar 2019, dit inkomen is namelijk definitief vastgesteld door de Belastingdienst. Deze informatie wordt vertrouwelijk verstrekt aan Stek.

Zelf aanvragen

Als uw inkomen in 2020 minimaal zes maanden lager was dan de vastgestelde normbedragen, kunt u zelf een aanvraag voor eenmalige huurverlaging bij Stek indienen.

> Meer informatie over zelf huurverlaging aanvragen

Gerelateerde berichten

22 april 2020

Huurders krijgen maatwerk bij problemen huuraanpassing