Frans Halsstraat

Herontwikkeling voormalige Rembrandtschool aan de Frans Halsstraat in Lisse.

Stek ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Lisse een plan voor de locatie aan de Frans Halsstraat in Lisse.

Gelegen in bestaand dorp-weefsel dienen wij een nieuwe invulling te vinden voor een plek die haar functie is verloren. Op de locatie is ruimte voor een 50-tal sociale huurwoningen.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage en belanghebbenden kunnen reageren op het voorgenomen plan. Zie voor meer informatie de gemeentelijke website (https://www.lisse.nl/inwoners-en-ondernemers/bouwen-en-wonen/bestemmingsplannen/ter-inzage/ontwerpbestemmingsplan-frans-halsstraat-6-lisse-ter-inzage). Stek neemt het voortouw voor de architectonische uitwerking van het gebouw. Dit zal worden gedaan in nauwe afstemming met belanghebbenden. Hierover zal Stek op korte termijn communiceren.

Het is de verwachting dat eind 2023 kan worden gestart met bouwen en de oplevering van het gebouw medio 2025 kan gaan plaatsvinden.

Heeft u vragen aan Stek over deze ontwikkeling? Deze kunt u stellen via het reactieformulier.

Algemeen
PlaatsLisse
WijkSchildersbuurt
Woningtypeappartementen
Aantal woningennog niet bekend
ProjecttypeNieuwbouw