Home > Ik huur > Betalingsregeling

Betalingsregeling

Heeft u problemen met het betalen van de maandelijkse huur? Laat uw huurachterstand niet oplopen. Neem contact met ons op. Wij kunnen in overleg met u gezamenlijk kijken naar een mogelijke betalingsregeling.


Veelgestelde vragen

  • Kan ik een betalingsregeling krijgen?

    Dat kan alleen als u de afgelopen 12 maanden geen betalingsregeling met Stek heeft gehad. Ook mag uw huurachterstand niet geleid hebben tot een deurwaarderszaak in het verleden. Tevens kunt u in uw eerste huurjaar geen regeling treffen. Ook als u uw huur heeft teruggeboekt kunt u geen aanspraak op een regeling maken. 

  • Voor hoeveel termijnen kan ik maximaal een betalingsregeling treffen?

    Wij kunnen een betalingsregeling treffen voor de duur van maximaal 6 termijnen.
  • Wat moet ik doen als ik mijn huur niet kan betalen?

    Neem contact met ons op. Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij een betalingsregeling met u treffen. Ook kan Stek u adviseren over instanties die u hulp kunnen bieden. Als u de huur niet betaalt, dan sturen wij u eerst een herinnering en daarna een aanmaning. Overlegt u niet en betaalt u niet, dan zet Stek de incassoprocedure voort. Een deurwaarder zal de huur alsnog bij u komen innen. U betaalt dan niet alleen de huurachterstand, óók de administratiekosten en de kosten voor de deurwaarder. Bovendien riskeert u ontruiming van uw woning en het beëindigen van uw huurcontract. Deze kosten en het risico van ontruiming heeft u niet als u een betalingsregeling met ons treft.