Warning message

Inzending op dit formulier zijn gesloten.
Home > Ik huur > Huurovereenkomst

Huurovereenkomst

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Bij het huren van een woning komt heel wat kijken.

Als u de sleutels van uw woning ontvangt, sluiten wij met u een huurovereenkomst. In de huurovereenkomst staan het adres, een omschrijving van de woning, de huurprijs, uw naam en de datum waarop de huur ingaat, vermeld. Ook ontvangt u bij het tekenen van de huurovereenkomst de bijbehorende algemene huurvoorwaarden. 

Op het moment van ondertekenen en sleutelontvangst betaalt u ook direct de eerste maand huur. Dit kan via de mobiele pin die wij op dat moment bij ons hebben.

Voor vragen over de huurovereenkomst kunt u ons mailen (info@stek-wonen.nl).

 


Veelgestelde vragen

 • Hoe geef ik een wijziging door van mijn persoonsgegevens?

  U kunt de wijziging per mail (info@stek-wonen.nl) of per brief (Stek, Postbus 126, 2160 AC Lisse) doorgeven. Hierbij dient u altijd documenten toe te voegen die de wijziging aantonen. Wij passen dit dan aan in onze administratie.

  Ik ga scheiden
  Wilt u uw naam wijzigen in verband met een scheiding? Dan hebben wij hiervoor een kopie van de scheidingspapieren nodig.

  Mijn partner/familielid is overleden
  Bij overlijden hebben wij een akte van overlijden of een rouwkaart nodig om de gegevens aan te kunnen passen.

 • Ik heb een huurspecificatie nodig, kan Stek dit opsturen?

  Ja, wij kunnen dit voor u uitdraaien en opsturen. Neemt u daarvoor contact met ons op.

 • Ik heb van Stek een urgentie vanwege sloop, wanneer krijg ik mijn verhuiskostenvergoeding?

  Uw verhuiskostenvergoeding wordt in twee delen uitgekeerd:

  • Het eerste deel wordt overgemaakt als u de huur van uw huidige woning opzegt bij Stek.
  • Het tweede deel ontvangt u binnen veertien dagen nadat u de sleutels van uw oude woning heeft ingeleverd.

   

 • Ik wil de huur opzeggen van mijn overleden familielid. Hoe doe ik dat?

  U moet hiervoor het formulier huuropzegging invullen, die u kunt vinden op de website van Stek, en deze samen met de overlijdensakte van het overleden familielid opsturen naar Stek.

 • Kan ik mijn partner als medehuurder inschrijven?

  Een medehuurder moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • de nieuwe medehuurder moet op zijn minst twee jaar bij u wonen (dus hoofdzakelijk in uw woning verblijven);
  • u moet kunnen aantonen dat u die twee jaar een gezamenlijk duurzaam huishouden voert (bijvoorbeeld door verzekeringen die u op elkaar hebt afgesloten). Let wel op: een ouder-kind-relatie is géén duurzaam huishouden;
  • u moet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar de woning onder valt (Lisse, Hillegom of Teylingen).
  • Let op! Een samenlevingscontract alleen is niet voldoende om medehuurderschap aan te vragen. Bij een samenlevingscontract gelden bovenstaande eisen nog steeds. Wel kan een samenlevingscontract dienen als bewijs voor een gezamenlijk duurzaam huishouden. 
 • Mijn echtgenoot of partner is overleden. Mag ik nu in de huurwoning blijven wonen?

  Bent u echtgenoten of geregistreerde partners: De huurovereenkomst loopt, zonder voorwaarden, door voor de echtgenoot of de geregistreerde partner. U kunt dan in de woning blijven wonen. U bent daarmee hoofdhuurder geworden. De huurovereenkomst moet wel aangepast worden aan de nieuwe situatie. Wij vragen u wel om ons zo spoedig mogelijk te informeren over het overlijden van uw partner. Dit kunt u doen door een overlijdensakte toe te sturen naar Stek, Postbus 126, 2160 AC Lisse. U kunt hierbij aangeven of er nog iets in uw tenaamstelling wijzigt. Denk hierbij aan een naamplaatje.

  Bent u medehuurder: Wanneer u niet getrouwd was of geen geregistreerd partnerschap had met de overleden huurder, maar wel samen op het huurcontract staat, dan verandert er ook niets in het huurcontract. Wij vragen u wel om ons zo spoedig mogelijk te informeren over het overlijden van uw huisgenoot c.q. medehuurder. Dit kunt u doen door een overlijdensakte toe te sturen naar Stek, Postbus 126, 2160 AC Lisse. U kunt hierbij aangeven of er nog iets in uw tenaamstelling wijzigt. Denk hierbij aan een naamplaatje. 

  Bent u samenwonenden / Inwonenden: Wanneer u:

  • met de overledene samenwoonde of bij de overledene inwoonde,
  • en wanneer u niet met de overledene getrouwd was, geen geregistreerd partnerschap had, en u niet samen op het huurcontract staat,

  dan heeft u niet automatisch het recht om in de woning te blijven. U kunt in eerste instantie nog maximaal 6 maanden in de woning blijven en neemt u voor deze periode het huurcontract over. Als u in de woning wilt blijven wonen moet u een verzoek aan ons richten om het contract op uw naam te krijgen. Het is niet vanzelfsprekend dat wij uw verzoek honoreren.

  Bent u kind van de overledene: Voor kinderen die na het overijden van de ouder(s) in de woning achterblijven gelden dezelfde regels als voor samenwonenden / inwonenden. 

  Bent u nabestaande: Als er verder niemand anders op de woning woonde dan eindigt de huurovereenkomst 2 volle kalendermaanden na het overlijden van de huurder. Indien de erfgenamen dit willen kan dit vervroegd worden tot 1 kalendermaand. In dat geval kan dit tot 1 dag van tevoren worden doorgegeven aan de verhuurder.

   

 • Uit welke onderdelen bestaat de huurprijs?

  De huurprijs is een optelling van de kale huur, servicekosten en bijkomende kosten. Dit samen noemen we de bruto huur.

 • Voor hoe lang wordt een vrije sector-huurcontract afgesloten?

  Het huurcontract voor een woning in de vrije sector (huurbedrag boven € 720,42) wordt afgesloten voor onbepaalde tijd met een minimum van 1 jaar. Na dat jaar kunt u maandelijks opzeggen.

 • Wanneer teken ik de huurovereenkomst?

  De huurovereenkomst tekent u bij de oplevering en sleuteloverdracht in de woning. De verhuurmakelaar loopt met u door de woning en maakt een opleveringsrapport op. Hierin staan de meterstanden van gas, water en licht en de staat van de woning. U betaalt ter plekke de eerste huurperiode met uw pinpas (u kunt niet contant betalen). U betaalt bij ons géén borg en géén administratiekosten.
 • Wat is een woningwaardering? Wat zijn woningwaarderingspunten?

  In Nederland bepaalt een puntensysteem de maximale huurprijs. Hoe hoger het aantal punten, hoe beter de kwaliteit van uw woning.

  Er worden onder andere punten gegeven aan:

  • de oppervlakte van de vertrekken
  • het aantal verwarmde vertrekken
  • (uitrusting van) de keuken
  • het sanitair
  • woonvorm
  • woonomgeving

   

 • Wat is mijn rekenhuur?

  Dit is het huurbedrag waarover huurtoeslag kan worden aangevraagd. U kunt hiervoor een huurspecificatie aanvragen bij ons.

 • Wat wordt verstaan onder bijkomende zaken binnen de huurprijsopbouw?

  Naast de kale huur en de servicekosten betalen huurders ook voor een glasverzekering, een bijdrage huurdersbelangenvereniging of een service-abonnement.

 • Wat zijn algemene huurvoorwaarden?

  In de algemene huurvoorwaarden staat welke rechten en plichten een huurder heeft. Verder staan er in de algemene huurvoorwaarden en diensten, aansprakelijkheid, aanbrengen van veranderingen, hoe de woning opgeleverd moet worden en hoe de huurovereenkomst stopgezet kan worden.

 • Wat verstaat Stek onder woonfraude?

  U mag uw huurwoning niet zonder toestemming van ons verhuren aan derden of gebruiken voor bedrijfsmatige doeleinden. Dan is er sprake van woonfraude. Voorbeelden van woonfraude zijn; wanneer u de woning:

  • onderverhuurt,
  • aanhoudt voor familie of vrienden,
  • gebruikt voor kinderopvang, kantoorruimte, verkooppunt van goederen.
  • Wietplantage of prostitutie 

  Als er sprake is van woonfraude dan beëindigt Stek onmiddellijk de huurovereenkomst. De gemaakte kosten zoals eventuele juridische of deurwaarderskosten zijn voor rekening van de huurder.

 • Ik ben tijdelijk niet in mijn huurwoning. Mag iemand anders tijdelijk in mijn woning verblijven?

  Ja, dat mag, maar niet langer dan 1 jaar en er mogen geen problemen zijn als huurschuld en/of overlastzaken. We sluiten hiervoor een ‘huisbewaarderschapsovereenkomst’ af. Dit vraagt u schriftelijk aan bij Stek voordat u tijdelijk vertrekt.

  Stuur ons een brief met uw reden van uw tijdelijk vertrek en uw tijdelijke verblijfadres. Voeg een kopie legitimatiebewijs van uzelf en van uw tijdelijke huisbewaarder toe aan deze brief. Hou er rekening mee dat u verantwoordelijk blijft voor de betaling van de huur en het goed huurdersschap op het adres.

 • Mag ik mijn huurwoning via airbnb verhuren?

  Nee, dat mag niet, dit is een vorm van onderverhuur.