Warning message

Inzending op dit formulier zijn gesloten.
Home > Ik huur > Huurovereenkomst

Huurovereenkomst

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Bij het huren van een woning komt heel wat kijken.

Als u de sleutels van uw woning ontvangt, sluiten wij met u een huurovereenkomst. In de huurovereenkomst staan het adres, een omschrijving van de woning, de huurprijs, uw naam en de datum waarop de huur ingaat, vermeld. Ook ontvangt u bij het tekenen van de huurovereenkomst de bijbehorende algemene huurvoorwaarden. 

Op het moment van ondertekenen en sleutelontvangst betaalt u ook direct de eerste maand huur. Dit kan via de mobiele pin die wij op dat moment bij ons hebben.

Voor vragen over de huurovereenkomst kunt u ons mailen (info@stek-wonen.nl).

 


Veelgestelde vragen

 • Hoe geef ik een wijziging door van mijn persoonsgegevens?

  U kunt uw persoonsgegevens per mail of brief wijzigen. Vergeet niet documenten toe te voegen die deze wijziging kunnen aantonen. Denk bijvoorbeeld aan een kopie van uw scheidingspapieren of bij overlijden een akte van overlijden. U kunt de wijziging opsturen naar:

   

  E: info@stek-wonen.nl

  P: Postbus 126, 2160 AC Lisse

 • Ik heb van Stek een urgentie vanwege sloop, wanneer krijg ik mijn verhuiskostenvergoeding?

  Uw verhuiskostenvergoeding wordt in twee delen uitgekeerd. Het eerste deel wordt overgemaakt als u de huur van uw huidige woning opzegt bij Stek. Het tweede deel ontvangt u binnen veertien dagen nadat u de sleutels van uw oude woning heeft ingeleverd.

   

   

 • Ik wil de huur opzeggen van mijn overleden familielid. Hoe doe ik dat?

  Om de huur van uw overleden familielid op te zeggen vult u het formulier huuropzegging  in. Dit formulier kunt u samen met de overlijdensakte opsturen. De huuropzegging kunt u sturen naar:

   

  E: info@stek-wonen.nl
  P: Postbus 126, 2160 AC Lisse

 • Kan ik mijn partner als medehuurder inschrijven?

  In sommige gevallen is het mogelijk om uw partner als medehuurder in te schrijven. De medehuurder dient hiervoor aan een aantal voorwaarden te voldoen. De voorwaarden vindt u hier:

  • De medehuurder woont minstens twee jaar bij u. Dit kunt u aantonen door een uittreksel van het gemeenteregister (BRP verklaring).
  • U heeft die twee jaar een gezamenlijk duurzaam huishouden gevoerd. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld verzekeringen die u op elkaar heeft afgesloten.

  Let hierbij wel op:

  • Een samenlevingscontract kan als bewijs dienen voor een duurzaam huishouden. Hiervoor gelden alle bovenstaande voorwaarden. Een samenlevingscontract alleen is dus niet voldoende om medehuurderschap aan te vragen.
  • Een uitzondering is een ouder-kind-relatie. Dit is géén duurzaam huishouden.
 • Mag ik in de huurwoning blijven wonen nu mijn echtgenoot of partner is overleden?

  Echtgenoot of geregistreerd partnerschap
  U mag in de woning blijven wonen als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft. Wij vragen u wel om ons zo spoedig mogelijk te informeren over de situatie, zodat de huurovereenkomst aangepast kan worden. Dit doet u door een kopie van de overlijdensakte toe te sturen naar Stek. Mocht u uw naam willen aanpassen kunt u dit aangeven.

  In het geval dat u medehuurder bent dus op de huurovereenkomst staat, verandert er niets. Ook in deze situatie vragen wij u om ons zo spoedig mogelijk te informeren en een kopie van de overlijdensakte naar Stek op te sturen.

  E: info@stek-wonen.nl
  P: Postbus 126, 2160 AC Lisse

  Samenwonend of inwonend
  Dit betekent dat u:

  • Niet getrouwd was met de overledene;
  • Geen geregistreerd partnerschap had met de overledene;
  • U niet samen op de huurovereenkomst staat.

  In deze gevallen heeft u niet automatisch het recht om in de woning te blijven wonen. U kunt maximaal zes maanden de huurovereenkomst overnemen. Mocht u in de woning langer willen blijven wonen, kunt u een verzoek indienen bij Stek om het contract op uw naam te krijgen. Na beoordeling ontvangt u een antwoord van Stek.

  Kind van de overledene
  Voor kinderen die na het overlijden van de ouders in de woning achterblijven gelden dezelfde regels als voor samenwonend of inwonend.

  Nabestaande van de overledene
  Als er verder niemand anders in de woning woont eindigt de huurovereenkomst twee maanden na het overlijden van de huurder. De erfgenamen kunnen ervoor kiezen om dit te vervroegen naar één maand.

 • Voor hoe lang wordt een vrije sector-huurcontract afgesloten?

  Het huurcontract voor een woning in de vrije sector (huurbedrag boven € 720,42) wordt afgesloten voor onbepaalde tijd met een minimum van 1 jaar. Na dat jaar kunt u maandelijks opzeggen.

 • Waar bestaat mijn huur uit?

  Uw huur bestaat uit de kale huur en servicekosten. Servicekosten zijn bijvoorbeeld: een glasverzekering, bijdrage huurdersbelangenverenging of een serviceabonnement. Wilt u weten waar uw huur precies uit bestaat? Neem dan contact met ons op. Wij sturen u een huurspecificatie toe.

 • Wanneer teken ik de huurovereenkomst?

  U tekent het huurcontract wanneer u de sleutels van de woning krijgt.

 • Wat zijn algemene huurvoorwaarden?

  In de algemene huurvoorwaarden staat welke rechten en plichten u als huurder van de woning heeft. De algemene huurvoorwaarden van Stek vindt u hier.


 • Wat verstaat Stek onder woonfraude?

  Er is sprake van woonfraude wanneer u de huurwoning zonder toestemming verhuurt aan derden of gebruikt voor een bedrijf. 

  Voorbeelden van woonfraude zijn:

  • De woningen onderverhuren (ook via Airbnb)
  • De woning aanhouden voor familie of vrienden
  • De woning gebruiken voor kinderopvang, kantoorruimte of verkooppunt van goederen
  • De woning gebruiken voor een wietplantage of prostitutie

  Wanneer er sprake is van woonfraude beëindigt Stek de huurovereenkomst onmiddellijk. De gemaakte kosten zoals eventuele juridische of deurwaarderskosten zijn voor rekening van de huurder.

 • Mag iemand anders tijdelijk in mijn woning verblijven?

  Ja dat mag voor een periode van maximaal een jaar onder de volgende voorwaarden:

  • Er mag geen sprake zijn van een overlastzaak;
  • Er mag geen sprake zijn van een huurschuld;
  • U sluit een huisbewaringsovereenkomst met Stek. Deze kunt u bij ons aanvragen.

  Gaat het om proef samenwonen, dan geldt er een maximale periode van zes maanden.

  Huisbewaring aanvragen
  Het aanvragen van een huisbewaringsovereenkomst doet u schriftelijk, dit mag per mail of post. In deze aanvraag geeft u aan wat de reden is van uw tijdelijk vertrek en om welk woonadres het gaat. Verder heeft Stek een kopie legitimatiebewijs van uzelf en uw tijdelijke huisbewaarder nodig. Wij willen u er wel op wijzen dat u verantwoordelijk blijft voor het betalen van de maandelijkse huur en een goed huurderschap op het adres.

  Het is belangrijk dat u naast deze aanvraag ook het huuropzeggingsformulier invult. Dit is een zekerheid voor ons als verhuurder indien u besluit om toch niet naar de woning terug te keren. 

  Noodzakelijk om op te sturen naar Stek voor een complete aanvraag:

  • Legitimatiebewijs;
  • Huuropzeggingsformulier;
  • Motivatie;
  • Wanneer u vertrekt;
  • Per wanneer de huisbewaring ingaat;
  • Hoeveel personen komen er wonen;
  • Wat is uw nieuwe adres.

  De woonconsulent beoordeelt uw aanvraag en sluit wanneer alles in orde is een overeenkomst met u. Let wel, de aanvraag moet minimaal vier weken voor vertrek worden aangevraagd.

 • Mag ik mijn huurwoning via airbnb verhuren?

  Nee, u mag uw huurwoning niet via Airbnb verhuren. Dit is namelijk een vorm van onderverhuur.