Home > Over Stek > Huurdersvertegenwoordiging

Huurdersvertegenwoordiging

De belangen van de huurders van Stek worden op twee manieren behartigd.

Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie is een groep huurders, die de belangen van een grotere groep huurders van een woongebouw of woonwijk vertegenwoordigt. Stek overlegt een aantal keer per jaar met haar bewonerscommissies over zaken zoals leefbaarheid in de buurt, onderhoud, servicekosten en grootschalige overlast.

Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek

De Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB) behartigt de belangen van alle huurders van Stek. Stek overlegt regelmatig met de HBVB over beleidszaken van onze woningen en huurders. Denk bijvoorbeeld aan de huurverhoging. Als u meer wilt weten over de HBVB of als u lid wilt worden, dan verwijzen wij u naar de website van de HBVB. Het lidmaatschap van de HBVB kost 50 eurocent per maand. U betaalt dit bedrag tegelijkertijd met uw huur aan Stek. Wij betalen dit weer aan de HBVB.


Veelgestelde vragen

 • Ik wil graag mijn klantdossier bij Stek inzien in het kader van de AVG wet. Wat moet ik doen?

  Hoe kan ik een verzoek indienen?

  U kunt een verzoek indienen om uw klantdossier in te zien. Dit kunt u schriftelijk doen, via Mijn Stek of persoonlijk aan onze balie. In het laatste geval vult de verzoeker ter plaatse een formulier in. LET OP: de verzoeker moet zich kunnen identificeren.

  Een verzoek dient tenminste het volgende te bevatten:

  a. de volledige naam en voorletters en het adres van de Verzoeker;

  b. de volledige naam en voorletters en het adres van de Betrokkene;

  c. de geboortedatum van Betrokkene.

  Waarvoor kan ik een verzoek indienen?

  -      het recht op inzage,

  -      rectificatie, gegevenswissing,

  -      beperking van de Verwerking,

  -      overdraagbaarheid,

  -      bezwaar en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming.

  Wat gebeurt er met mijn verzoek?

  Uw verzoek wordt behandeld door de privacy-officer van Stek

  Hoe snel kan ik antwoord verwachten op mijn verzoek?

  In ieder geval binnen één maand na ontvangst van de persoonsgegevens.

 • Is Stek verplicht aan te geven hoe zij omgaat met persoonsgegevens?

  Ja, Stek is verplicht om de betrokkene te informeren over wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt en waarom.

 • Waar kan ik meer over de AVG vinden?

  Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring

 • Wat is AVG?

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

 • Is er in mijn woongebouw een bewonerscommissie?

  Dit verschilt per woongebouw. Belt u met Stek via 0252-430500 voor meer informatie over aanwezige bewonerscommissie.

 • Wat is een bewonerscommissie?

  De meeste bewoners in de verschillende buurten en wijken zijn verenigd in een bewonerscommissie. Stek overlegt een aantal keer per jaar met haar bewonerscommissies over zaken als leefbaarheid in de buurt, onderhoud, servicekosten en grootschalige overlast.

Handige downloads en links

Gerelateerde documenten