Home > Over Stek > Nieuwsarchief > Correctie berichtgeving woningen in garageboxen

Correctie berichtgeving woningen in garageboxen

Deze week is in verschillende media gemeld dat Stek bezig is met het ombouwen van garageboxen naar woningen. Deze berichtgeving is niet juist.  

Wij kijken doorlopend of er in de buurten waar wij woningen bezitten verbeteringen te realiseren zijn op het gebied van sociale veiligheid, beleving, uitstraling en beschikbaarheid van woningen. Dit staat los van eventuele plannen voor groot onderhoud. Een van de gedachten - naast veel meer te onderzoeken mogelijkheden - is het transformeren van enkele garageboxen naar woningen. Dit is tot op dit moment niet meer dan een denkrichting waarover met de gemeente van gedachten is gewisseld als een optie die mogelijk onderzocht kan worden.

In gesprek
Op dit moment doen wij intern onderzoek naar de wenselijkheid en de mogelijkheden van deze gedachtegang. Zoals gebruikelijk bespreken wij dit met de belanghebbenden op het moment dat de ideeën meer vorm krijgen.