Home > Over Stek > Nieuwsarchief > Huurverhoging alleen inflatievolgend voor merendeel huurders

Huurverhoging alleen inflatievolgend voor merendeel huurders

Vóór 1 mei valt de jaarlijkse brief met de huurverhoging weer bij al onze huurders op de mat. Voor 92% van de huurders valt de huurverhoging dit jaar laag uit, namelijk 1,4%.  Dat is niet meer dan inflatie.

Focus op betaalbaarheid: 1,4%
Stek legt de focus de komende jaren op betaalbaarheid en beschikbaarheid. Dat betekent dat we er alles aan doen om sociale huurwoningen voor huurders met lage inkomens betaalbaar te houden. Daarom krijgt deze groep huurders dit jaar een beperkte huurverhoging: 1,4%.

Focus op beschikbaarheid: 5,4%
Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen boven € 41.056,- en een huur lager dan € 710,68, de zogenaamde scheefwoners, willen we stimuleren om te verhuizen. Zodat er meer sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Daarom krijgen scheefwoners dit jaar de door de overheid toegestane maximale huurverhoging: 5,4%.

Vrije sector
Voor huurders van een vrije sectorwoning rekent Stek alleen de inflatievolgende huurverhoging van 1,4%. Zij onttrekken geen sociale huurwoning aan de woningmarkt en betalen al een marktconforme prijs voor hun woning.

Huurverhoging in afstemming met sociale partners
Corporaties bepalen de hoogte van het percentage huurverhoging niet alleen. Naast de grens die de overheid oplegt, stemmen ze de verhoging ook af met haar huurdersvertegenwoordiging. En houden ze rekening met de prestatieafspraken met de gemeenten.

HBVB bedingt lagere huurverhoging voor scheefwoners met hoge huurprijs
Stek heeft zoals elk jaar met de HuurdersBelangenVereniging Bollenstreek (HBVB) overleg gehad over de huurverhoging. De HBVB heeft daarbij bedongen dat Stek een uitzondering maakt voor scheefwoners met een inkomen boven € 41.056,- en een huur hoger dan € 710,68. Voor hen geldt een verhoging van 1,4% en niet 5,4%.