Home > Over Stek > Nieuwsarchief > Inloopbijeenkomst Hillegom Goed Wonen fase 2

Inloopbijeenkomst Hillegom Goed Wonen fase 2

Donderdag 25 april organiseerde Stek in afstemming met de gemeente Hillegom een inloopavond in Hotel Flora over het project Goed Wonen fase 2. Voor de realisatie is een nieuw bestemmingsplan nodig. Er waren enkele stedenbouwkundige varianten als maquette te zien. Omwonenden en oud-huurders werden geïnformeerd over de nieuwe ideeën en konden aangeven wat zij belangrijk vinden.

 

Bestemming

Twee jaar geleden is Stek begonnen met het ontwikkelen van een plan voor de vernieuwing van Goed Wonen fase 2, het gebied tussen de Julianastraat, Hofstraat, Meerstraat en Emmastraat én een strook aan de Julianstraat zelf. Hier staan nu 36 eengezinswoningen van Stek. Deze worden op termijn gesloopt. De verwachting is dat het nieuwe bestemmingsplan eind dit jaar of in het eerste kwartaal van volgend jaar klaar is en ter vaststelling voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad.  In het bestemmingsplan wordt onder meer beschreven wat de bestemming van de grond is en hoe hoog en diep er gebouwd mag worden.

Plannen

De sloop van de bestaande eengezinswoningen staat gepland voor eind 2020. Het nieuwbouwprogramma en het stedenbouwkundig plan verschillen van Goed Wonen fase 1. Er worden ongeveer 90 appartementen teruggebouwd, waarvan circa de helft in de sociale huursector valt. Volgens de huidige planning wordt de nieuwbouw medio 2022 opgeleverd.