Home > Over Stek > Nieuwsarchief > Inzoomen - #1

Inzoomen - #1

Een woonconsulent is het sociale gezicht van Stek. Denk hierbij aan het signaleren van sociale problemen en behandelen van overlast. Oog voor verbinding in buurten, wijken en woninggebouwen is ook een onderdeel van het werk. Linda de Ruyter is woonconsulent in Lisse en zoomt in op haar dagelijkse werk. Haar passie voor fotografie levert een boeiend beeld op van werken bij een woningcorporatie. 

 

Begrip

De woonbehoefte van zorguitstromers is anders dan een gemiddelde huurder. Om dit beter te begrijpen, te zien en hun omstandigheden te voelen, heb ik laatst de stoute schoenen aangetrokken. Bij De Binnenvest gevraagd of ik eens mee mocht lopen in de dag- en nachtopvang. Als woonconsulent van Stekwonen heb ik vaak contact met maatschappelijk werkers over woonmogelijkheden voor uitstromende cliënten. Nick van de Klundert, maatschappelijk werker van De Binnenvest reageerde gelijk: “Ja, natuurlijk”! Hij regelde een heel inspirerende en verhelderende ochtend! Veel gezien en gesproken over de decentralisatie van de opvang in de gemeenten, de rol van woningcorporaties, communicatie met partijen, vertrouwen en dilemma's.

C-woningen

Voor mensen die uitstromen uit een intramurale zorgvoorziening of maatschappelijke opvang en niet zelf kunnen voorzien in woonruimte, is het mogelijk via de contingentenregeling in aanmerking komen voor een sociale huurwoning (c-woning). Binnen regio Holland Rijnland zijn hierover afspraken gemaakt met zorginstellingen en woningcorporaties. In deze regeling wordt een woning met een zogenaamde driepartijenovereenkomst verhuurd. Hierin zijn zelfstandig wonen en zorg voor twee jaar gekoppeld. De woonconsulent doet de intake, evaluatie en eindgesprekken met de huurder (in aanwezigheid met de maatschappelijk werker). Verder is er contact als er meldingen komen van omwonenden over de huurder (bijvoorbeeld overlast).

De praktijk

Ik had veel vragen, zoals: Wat is het traject om als dakloze in aanmerking te komen voor een c-woning. En dan, hoe verder? Hoe leeft een dakloze in de opvang? Wat mag men daar wel en niet? We gingen eerst naar de dag- en nachtopvang Nieuwe Energie in Leiden. Dit is een centrale plek in Leiden voor dag- en nachtopvang en begeleiding van mensen die dakloos zijn. Een veilige plek om even bij te komen, een praatje te maken, douchen, wasje draaien of iets te eten. En uiteraard kun je hier terecht met een hulpvraag. Naast de verschillende slaapvertrekken is er ook een keuken, een bibliotheek, computerruimte en een recreatiezaal.
Daarna een decentrale opvang in Rijnsburg bezocht. Daar zijn, in samenwerking met de gemeente Katwijk, vier kamers in een oude school gerealiseerd. Alle kamers waren in gebruik. Ze delen een doucheruimte en een keuken. Het verblijf is voor personen die zelfstandig kunnen wonen.

Mijn rugzak vol nieuwe indrukken en verhalen heb ik weer met collega’s op kantoor gedeeld. Bedankt De Binnenvest! Het gaat me echt helpen in het werk. #jehuisjethuis