Home > Over Stek > Nieuwsarchief > Nieuw ondernemingsplan voor Stek

Nieuw ondernemingsplan voor Stek

Stek heeft een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2018 tot en met 2022 vastgesteld. De titel van het plan ‘Focus op de Kern’ is gebaseerd op de keuzes die Stek voor de komende jaren heeft gemaakt. Deze keuzes zijn te herleiden naar de kerntaken: de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de Bollenstreek.

Belanghouders

Stek heeft verschillende belanghouders gevraagd hoe zij denken over de maatschappelijke rol die Stek in de samenleving moet vervullen. En welke keuzes daar dan bij horen. Gemeenten, de huurdersvereniging, samenwerkingspartners op het gebied van zorg, welzijn en inkomen en natuurlijk het eigen personeel: alle ideeën en (on)mogelijkheden zijn de revue gepasseerd. De focus is bepaald en keuzes zijn gemaakt.

Ondernemingsplan in één minuut

In een animatie van één minuut vertelt Stek wat die ‘Focus op de Kern’ dan is.

 

Het hele ondernemingsplan staat  hier in een interactieve pdf. Stek verstuurt geen papieren versie: ook dat draagt bij aan lagere kosten en dus aan betaalbaarheid