Home > Over Stek > Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Stek bestaat uit vijf personen. Zij houden toezicht op het beleid en de investeringen van Stek. De Raad heeft een eigen gedragscode en een reglement.

Voor de commissarissen zijn profielen opgesteld om de juiste kennis ten aanzien van de aandachtsgebieden binnen de Raad te borgen.

De Raad van Commissarissen heeft een rooster van aftreden. Hieronder ziet u zowel de samenstelling als het rooster van aftreden. 

 

 

benoeming

herbenoeming

beëindiging

mw. J.M. van Duin  

01-05-2012

01-05-2016

01-05-2020

dhr. T. Kuné

01-01-2017

01-01-2021

01-01-2025

dhr. G.D. Minderman

01-07-2019

nvt

01-07-2021

dhr. C. Smilde

09-09-2014

09-09-2018

09-09-2022

dhr. L.J. Wijngaarden

01-10-2016

01-10-2020

01-10-2024

       

Meer informatie