Home > Projecten > De Waterkanten

De Waterkanten

Stek sloopt 151 oude appartementen en bouwt 138 sociale huurwoningen terug in deze wijk.

 De Waterkanten artist impression totaal

Het plan bestaat uit verschillende gebouwen en verschillende fasen. Aan het einde van 2016 zijn 14 eengezinswoningen opgeleverd en het Havengebouw aan de Piet Heinstraat is in de zomer van 2017 overgedragen aan Stek.

De volgende woningen/gebouwen zijn nog in ontwikkeling:

 10 eengezinswoningen (hoek Trompstraat/Johan Zoutmanstraat)

  • Start bouw: medio 2019
  • Geplande oplevering: medio 2020 

 70 à 74 appartementen

  • Start bouw: waarschijnlijk zomer 2021
  • Geplande oplevering: nog niet bekend

Projectomschrijving

Het project De Waterkanten is een gebiedsontwikkeling met in totaal ca. 320 woningen in verschillende prijsklassen. Er zijn hier zowel huur- als koopwoningen gepland. In het plan zijn verschillende voorzieningen opgenomen: het nieuwe sportcentrum inclusief zwembad en het nieuwe schoolgebouw voor het Fioretti College. Meer informatie over het totale project en de koopwoningen is te vinden op: www.dewaterkanten.nl.

In het gebied staan 151 sociale huurappartementen van Stek, verdeeld over vijf flats (Van Speijkstraat). Alle flats worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. Er moeten in Lisse net zoveel sociale huurwoningen teruggebouwd worden als dat er gesloopt worden. Dat past niet allemaal in dit gebied. Op de huidige locatie komen 138 nieuwe huurwoningen terug. De overige sociale huurwoningen zijn gebouwd in een andere wijk (Poelpolder) op de voormalige schoollocatie van de Uitermeer in Lisse. 

Verhuurinformatie

In eerste instantie worden de sociale huurwoningen toegewezen aan bewoners die moeten verhuizen uit de sloopwoningen aan de Van Speijkstraat in Lisse. Wanneer er meer woningen zijn dan bewoners met voorrang, dan adverteert Stek de woningen op www.hureninhollandrijnland.nl

Er komen op locatie in totaal 138 sociale huurwoningen voor Stek terug:

  • 14 eengezinswoningen
  • 10 eengezinswoningen (hoek Trompstraat/Johan Zoutmanstraat)
  • Havengebouw (42 sociale appartementen)
  • Appartementengebouw (70 à 74 sociale huurappartementen)

Voor huurders uit de sloopwoningen aan de Van Speijkstraat is een stadvernieuwingsurgentie en een verhuiskostenvergoeding geregeld via het Sociaal Plan Van Speijkstraat. Stek overlegt inhoudelijk met de projectgroep Van Speijkstraat en over de voortgang, planning en de belangen van de bewoners. Belanghebbenden en bewoners worden op de hoogte gehouden via een gezamenlijke nieuwsbrief van de gemeente, de projectontwikkelaar en Stek.

De buurt

Het Sportlaan-gebied ligt tussen de Oranjelaan en de Ringvaart tegen het centrum van Lisse aan.

In samenwerking met