Servicekosten

Woont u in een flat of appartement? Dan betaalt u niet alleen huur, maar ook servicekosten voor gemeenschappelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld voor het gebruik van de lift, de verlichting in de hal of het schoonmaken van uw woongebouw.

Betaal ik altijd evenveel servicekosten?

Dat verschilt per kalenderjaar. Wij betalen de facturen van de leveranciers vooraf.  Bijvoorbeeld van het elektraverbruik van de algemene ruimten. Aan het eind van het kalenderjaar bekijken wij hoe duur deze rekeningen waren. De servicekosten die u al betaald heeft halen wij van dit bedrag af. Heeft u te veel servicekosten betaald? Dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug. Heeft u te weinig servicekosten betaald? Dan ontvangt u een brief met het bedrag dat wij nog van u tegoed hebben.

Soms zijn verwarmings- en/of warmwaterkosten van uw woning onderdeel van de servicekosten. In uw huurcontract staat welk bedrag u betaalt voor deze servicekosten. Deze kunnen per woongebouw verschillen, omdat de kosten niet voor ieder woongebouw hetzelfde zijn. U betaalt een voorschotbedrag voor uw verwarming. De door u betaalde voorschotten rekenen wij één keer per jaar met u af.

Gas, water en elektriciteit
In de gemeenschappelijke ruimten wordt elektriciteit verbruikt voor bijvoorbeeld de lift, verlichting, ventilatie en automatische deuren. Daarnaast worden deze ruimten verwarmd en wordt er water verbruikt voor de schoonmaak. De kosten hiervan komen voor rekening van de huurder.

Schoonmaak
De kosten voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten zijn voor de huurder. Voorbeelden van gemeenschappelijke ruimten zijn entreeruimten, portieken, hallen, gangen, liften en trappenhuizen. Ook het wassen van de ramen van deze ruimten vallen onder schoonmaakkosten. Stek vindt het belangrijk om de gemeenschappelijke ruimten schoon te houden, daarom sluiten wij hier een onderhoudscontract voor af bij een schoonmaakbedrijf.

Verzekeringen
Huurders zijn zelf aansprakelijk voor glasschade binnen- en buitenshuis. Om te voorkomen dat huurders bij een kapot raam voor een dure rekening komen te staan, sluit Stek een glasverzekering af. De kosten van de glasverzekering zijn voor rekening van de huurder. Stek sluit geen inboedelverzekering af, dit is de verantwoordelijkheid van de huurder.

Zonnepanelen
Voor het gebruik van zonnepanelen brengt Stek een gebruiksvergoeding in rekening bij de huurder. Bij de berekening van de vergoeding houdt Stek rekening met het afbouwen van de salderingsregeling*.

Het uitgangspunt is dat de huurder er financieel geen nadeel van ondervindt.

*Nu kost het niets om de teveel opwekte energie op te slaan bij een energieleverancier. In de toekomst gaan zij hier geld voor vragen. Hier hebben we rekening mee gehouden in de berekening van de gebruiksvergoeding.

In de mail komt een link voor een directe betaling en dus een link naar de Stek toelichting.

U betaalt elke maand voorschotten voor de service- en/of stookkosten. Als de kosten hoger zijn de voorschotten moet u bijbetalen. Als de kosten lager zijn dan de voorschotten ontvangt u van ons geld terug. De uitbetaling vind plaats binnen een maand na ontvangst van de jaarafrekening.

Nee, de brief van Stek is de afrekening. De bijlage van Ista Nederland/Brunata is een onderbouwing hiervan. Ista/Brunata registreert in uw woongebouw het energieverbruik met kostenverdeelmeters. In de algemene toelichting vindt u ook de contactgegevens van Ista/Brunata Nederland.

Nee, u betaalt voor uw aandeel over de periode dat u de woning huurt. Maar ook dan ontvangt u de afrekening pas voor 1 juli na het betreffende kalenderjaar.

U ontvangt deze vóór 1 juli na het betreffende kalenderjaar.

Dit is afhankelijk van de servicekosten. Soms zijn er metertjes geplaatst, maar soms worden de kosten verdeeld naar evenredigheid of een enkele keer op m2 van de woning.