Stek verhuist in januari 2023 - Lees belangrijke informatie

Servicekosten

Woont u in een flat of appartement? Dan betaalt u niet alleen huur, maar ook servicekosten voor gemeenschappelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld voor het gebruik van de lift, de verlichting in de hal of het schoonmaken van uw woongebouw.

Betaal ik altijd evenveel servicekosten?

Dat verschilt per kalenderjaar. Wij betalen de facturen van de leveranciers vooraf.  Bijvoorbeeld van het elektraverbruik van de algemene ruimten. Aan het eind van het kalenderjaar bekijken wij hoe duur deze rekeningen waren. De servicekosten die u al betaald heeft halen wij van dit bedrag af. Heeft u te veel servicekosten betaald? Dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug. Heeft u te weinig servicekosten betaald? Dan ontvangt u een brief met het bedrag dat wij nog van u tegoed hebben.

Soms zijn verwarmings- en/of warmwaterkosten van uw woning onderdeel van de servicekosten. In uw huurcontract staat welk bedrag u betaalt voor deze servicekosten. Deze kunnen per woongebouw verschillen, omdat de kosten niet voor ieder woongebouw hetzelfde zijn. U betaalt een voorschotbedrag voor uw verwarming. De door u betaalde voorschotten rekenen wij één keer per jaar met u af.

Heeft u een vraag over afrekening service- en stookkosten? Stel uw vraag via Mijn Stek of stuur een e-mail met als onderwerp 'Afrekening service- en stookkosten'.

In de mail komt een link voor een directe betaling en dus een link naar de Stek toelichting en Ista site.

U betaalt elke maand voorschotten voor de service- en/of stookkosten. Als de kosten hoger zijn de voorschotten moet u bijbetalen. Als de kosten lager zijn dan de voorschotten ontvangt u van ons geld terug. De uitbetaling vind plaats binnen een maand na ontvangst van de jaarafrekening.

Nee, de brief van Stek is de afrekening. De brief van Ista Nederland is een onderbouwing hiervan. Ista registreert in uw woongebouw het energieverbruik met kostenverdeelmeters. In de algemene toelichting en vindt u ook de contactgegevens van Ista Nederland.

Nee, u betaalt voor uw aandeel over de periode dat u de woning huurt. Maar ook dan ontvangt u de afrekening pas voor 1 juli na het betreffende kalenderjaar.

U ontvangt deze vóór 1 juli na het betreffende kalenderjaar.

Dit is afhankelijk van de servicekosten. Soms zijn er metertjes geplaatst, maar soms worden de kosten verdeeld naar evenredigheid of een enkele keer op m2 van de woning.