CORONA: AANGEPASTE DIENSTVERLENING

Servicekosten

Woont u in een flat of appartement? Dan betaalt u niet alleen huur, maar ook servicekosten voor gemeenschappelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld voor het gebruik van de lift, de verlichting in de hal of het schoonmaken van uw woongebouw.

Betaal ik altijd evenveel servicekosten?

Dat verschilt per kalenderjaar. Wij betalen de facturen van de leveranciers vooraf.  Bijvoorbeeld van het elektraverbruik van de algemene ruimten. Aan het eind van het kalenderjaar bekijken wij hoe duur deze rekeningen waren. De servicekosten die u al betaald heeft halen wij van dit bedrag af. Heeft u te veel servicekosten betaald? Dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug. Heeft u te weinig servicekosten betaald? Dan ontvangt u een brief met het bedrag dat wij nog van u tegoed hebben.

Naast de brief met het openstaande bedrag die u van ons ontvangt, krijgt u ook een gespecificeerde brief van Ista Nederland. Ista registreert in uw woongebouw het energieverbruik met kostenverdeelmeters of een individuele Gigajoule meter. In de begeleidende brief bij de afrekening staat een algemene toelichting en vindt u ook de contactgegevens van Ista Nederland. 

Soms zijn verwarmings- en/of warmwaterkosten van uw woning onderdeel van de servicekosten. In uw huurcontract staat welk bedrag u betaalt voor deze servicekosten. Deze kunnen per woongebouw verschillen, omdat de kosten niet voor ieder woongebouw hetzelfde zijn. U betaalt een voorschotbedrag voor uw verwarming. De door u betaalde voorschotten rekenen wij één keer per jaar met u af.

Heeft u een vraag over afrekening service- en stookkosten? Stel uw vraag
> via Mijn Stek
> stuur een e-mail met als onderwerp 'Afrekening service- en stookkosten'