Waarden en ambities

Onze waarden vormen het kompas waarop we varen. Bij alles wat we doen, stellen we onszelf de vraag of het past binnen onze waarden. Samen met onze ambities maakt dit het Stek van vandaag en van de toekomst.

Waarden

Gewoon bijzonder

We zijn gewone mensen. We werken voor gewone mensen. Ook als ze tot ‘bijzondere doelgroepen’ behoren. En met zijn allen maken we iets bijzonders: fijne plekken om te wonen, te leven, te groeien. Een (t)huis is noodzakelijk voor een ‘gewoon’ leven, maar van bijzonder grote waarde. Juist voor wie het niet makkelijk is. Wat wij doen is voor ons heel gewoon, maar eigenlijk heel bijzonder.

Dichtbij

We staan dichtbij onze huurders, onze partners en ons werkgebied: we kennen ze goed en weten wat er speelt. Onze woningen zijn van ons én van onze huurders. Daar zorgen we dus ook samen voor. We zijn toegankelijk, benaderbaar, vertrouwen elkaar. We helpen, we leven en denken mee. We staan ook dichtbij onszelf: bij het werk dat we graag doen en belangrijk vinden. We zijn oprecht betrokken en zoeken naar passende (maatwerk) oplossingen.

Open

We zijn open: we vertellen wat we (gaan) doen en waarom, zijn transparant over wat goed ging en wat niet, en duidelijk over wat wel en niet kan. En we staan open: we luisteren, zijn echt geïnteresseerd, aanspreekbaar, kunnen kritiek verdragen en zijn veranderbereid. We werken in gelijkwaardigheid, waarderen en stimuleren diversiteit, zien de mens achter het gedrag en wachten met oordelen.

Verantwoordelijk

We nemen verantwoordelijkheid en tonen eigenaarschap. We geven richting en ruimte. We zeggen wat we doen, doen wat we zeggen, houden ons aan afspraken. We doen het goede en dat doen we goed. We dragen bij aan duurzame leefomgevingen voor huidige en toekomstige generaties. We houden sociaal en zakelijk goed in balans. We zijn daadkrachtig en komen tot resultaten.

Nieuw

We zijn een nieuwe organisatie, met nieuw elan, energie en een frisse blik. We willen ook ‘nieuw’ blijven: we innoveren verantwoord, ontwikkelen onze creativiteit, verkennen grenzen, willen vooruit, gaan uitdagingen aan. We vernieuwen onszelf, onze woningen en woonomgevingen. We gaan nieuwe verbindingen aan en dragen bij aan een nieuwe start voor onze klanten.

Ambities

> Ondernemingsplan 2022-2025 in vogelvlucht

Tijden veranderen

Onze aandacht ligt meer en meer op mensen aan de zijkant van de samenleving. Door strengere inkomenseisen, de druk op zorginstellingen en de komst van asielzoekers hebben we steeds meer te maken met klanten die extra aandacht vragen. Zoals ouderen die dementerend zijn of eenzaam. Of mensen die nog helemaal vreemd zijn in Nederland. Ook al die mensen moeten zich thuis voelen in onze woningen en buurten en dat vraagt meer van ons dan voorheen.

Een actieve houding

We bereiken veel, maar leunen niet achterover. We zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering, lage bedrijfslasten en een klantvriendelijke dienstverlening. We blijven alert. We durven onze nek uit te steken en voor onorthodoxe oplossingen te kiezen als de situatie daar om vraagt. De woningbouw mag niet stilstaan. Dus wij ook niet. Mensen hebben recht op een woning en moeten zich thuis voelen in de wijk. Daar kan de lokale overheid ons bij helpen met afspraken en regels die recht doen aan onze maatschappelijke opgave. Zo kunnen wij zoveel mogelijk mensen helpen. Wonen in de Bollenstreek, dat doen we samen.

Klaar voor de toekomst

De toekomst is een kristallen bol. Ongewis en onzeker. Wat altijd zal blijven is de behoefte van mensen om prettig te kunnen wonen in een betaalbare woning. De ‘vrije’ markt gaat dat niet oplossen, daar zijn wij voor nodig, wij van Stek. We zijn financieel gezond en nemen de juiste stappen om dat te blijven. Tegelijkertijd blijft onze ambitie om voor goede, betaalbare woningen in prettige buurten te zorgen onverminderd ons kompas. En daar blijven we vol vertrouwen op varen.