Leefbaarheid

Wij hechten veel waarde aan fijne, aantrekkelijke wijken waarin u prettig woont.

Daarom richten wij ons op zowel de woning als de woonomgeving. Wij voelen ons (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit van de woonomgeving in de Bollenstreekse wijken. Daarin maken we wel keuzes: investeringen in de leefbaarheid van de woonomgeving moeten aantoonbaar bijdragen aan het woongenot onze huurders. Ons uitgangspunt is schoon, heel en veilig!

Het is niet toegestaan vogelnesten te verwijderen in de periode van 15 maart tot en met 15 juli. Dit is het broedseizoen van veel beschermde vogels. Buiten deze periode is het toegestaan een vogelnest te verwijderen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor, Stek verwijderd dit niet. 

In sommige gevallen kan Stek een invalide verkeersbord voor u plaatsen. Dit is afhankelijk van waar het verkeersbord geplaatst wordt. U kunt hiervoor contact opnemen met Stek, de wijkbeheerder zoekt uit of het mogelijk is. 

Afval rondom containers kan Stek niet verwijderen. Containers zijn eigendom van de Gemeente en staan op de openbare weg. Dit geldt ook voor grofvuil. U kunt dit zelf melden via Fixi. 

Wanneer u last heeft van vogels, door bijvoorbeeld vogelpoep op uw auto, kunt u dit het beste melden bij de Gemeente. De Gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van openbare ruimtes. Het aanpakken van vogels is echter erg lastig omdat veel vogels beschermd zijn. Een melding kunt u maken via Fixi.

De gemeente is verantwoordelijk voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van de openbare ruimtes. Een klacht over de openbare ruimtes kunt u melden via Fixi