UPDATE CORONA: WIJZIGING DIENSTVERLENING IVM AANGESCHERPTE REGELS

Leefbaarheid

Wij hechten veel waarde aan fijne, aantrekkelijke wijken waarin u prettig woont.

Daarom richten wij ons op zowel de woning als de woonomgeving. Wij voelen ons (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit van de woonomgeving in de Bollenstreekse wijken. Daarin maken we wel keuzes: investeringen in de leefbaarheid van de woonomgeving moeten aantoonbaar bijdragen aan het woongenot onze huurders. Ons uitgangspunt is schoon, heel en veilig!

Nee, het is niet toegestaan om wietplanten in uw tuin of woning te houden. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Een klacht over de openbare ruimtes kunt u zelf melden via Fixi: www.fixi.nl. De gemeente wordt dagelijks getipt door oplettende inwoners over gevaarlijke situaties, achterstallig onderhoud en suggesties ter verbetering.

Wanneer u last heeft van vogels, door bijvoorbeeld vogelpoep op uw auto, kunt u dit het beste melden bij de Gemeente. De Gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van openbare ruimtes. Het aanpakken van vogels is echter erg lastig omdat veel vogels beschermd zijn. Een melding kunt u maken via: www.fixi.nl

Afval rondom containers kan Stek niet verwijderen. Containers zijn eigendom van de Gemeente en staan op de openbare weg. U kunt dit zelf melden bij de Gemeente. Dit geldt ook voor grof vuil. Dit kan gemeld worden via: www.fixi.nl

Heeft u schade aan de woning? Meldt u dit dan zo snel mogelijk bij Stek. Buiten werktijd kunt u dit ook melden via ons telefoonnummer 0252-430500, u wordt dan doorverbonden met onze wachtdienst. Graag ontvangen wij van u een proces verbaal voor onze verzekering. Schade aan uw inboedel kunt u melden bij uw inboedelverzekering. Indien uw verzekering dit niet uitkeert kunt u dit schriftelijk melden bij Stek. Stuur daarbij de afwijzing van uw inboedelverzekering mee.