UPDATE CORONA: WIJZIGING DIENSTVERLENING IVM AANGESCHERPTE REGELS

Onderhoudsprogramma

Wij zorgen voor het onderhoud dat nodig is om de kwaliteit van de woning op peil te houden. Zodat de woning er goed uit blijft zien. Hiervoor werken wij met meerjarenplanningen. Niet al het onderhoudswerk is ieder jaar nodig. We spreken daarom van planmatig onderhoud.

Hoe weet ik wanneer het onderhoud plaatsvindt?

Wij brengen u op de hoogte voordat de onderhoudsmedewerkers starten. In een brief leggen wij uit wat er gedaan wordt, hoe lang het gaat duren en welke bedrijf de opdracht voor ons uitvoert. De aannemer of installateur maakt zelf de afspraken over de datum en het tijdstip met de bewoners.

In principe is dit 1x per jaar, indien nodig is er vaker onderhoud.

Cv-ketels van 18 jaar en ouder worden door Stek vervangen. In sommige gevallen kan dit afwijken van de standaard cyclus, bijvoorbeeld als een gebouw gesloopt wordt.

Het is de bedoeling dat u zelf de galerij voor uw eigen woning schoon houdt.

=1x per jaar. Bij sommige straten, woongebouwen en woningen denkt Stek nog na over de nabije toekomst. Hier wordt dan alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd en wordt soms afgeweken van deze standaard cycli.

In basis 2 tot 4x per jaar. De liften zijn of worden allemaal Smart gemaakt, dat wil zeggen dat de lift 24/7 communiceert met KONE. Zij monitoren de technische staat van de lift en kunnen op ieder gewenst moment onderhoud uitvoeren zodat de bewoners hier niet of nauwelijks hinder van ondervinden.