CORONA balie Noordwijk gesloten, Lisse alleen op afspraak open

Jaarlijkse huurverhoging

De overheid heeft bepaald dat in 2021 de huur voor sociale huurwoningen niet wordt verhoogd. Er zijn een aantal uitzonderingen. Huurt u bij Stek? Dan ontvang u voor 30 april een brief waarin staat wat dit voor u betekent.

Uw huur wordt jaarlijks hoger voor meer kwaliteit

De nieuwe huur gaat in op 1 juli van dat jaar. Wij mogen de huur ieder jaar verhogen. De overheid stelt hiervoor jaarlijks een maximaal percentage vast. De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt. Met uw huur houden wij de kwaliteit van onze woningen in stand. En bouwen we nieuwe woningen tegen betaalbare prijzen. Daarnaast dragen wij bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Uw huur is voor ons de belangrijkste bron van inkomsten.

Ik huur een sociale huurwoning

Elk jaar worden op 1 juli de huren van woningen en niet-woongelegenheden aangepast. De overheid heeft bepaald dat in 2021 de huur voor sociale huurwoningen niet wordt verhoogd. Uw huur voor uw woning blijft dus hetzelfde.

  • Hoewel uw huur hetzelfde blijft, is het mogelijk dat uw servicekosten worden aangepast. 
  • Tijdelijke verlaging van het serviceabonnement
    De coronacrisis zorgt ervoor dat niet alle werkzaamheden van het serviceabonnement worden uitgevoerd zoals u van ons gewend bent. Daarom hebben wij gekozen voor een verlaging van het serviceabonnement van €1,00 per maand voor de duur van 1 jaar, ingaande per 1 juli 2021.

Ik huur een woning in de vrije sector

De huurverhoging voor vrije sector huurwoningen is vanaf 1 juli 2021 vastgesteld op 1,4% (inflatie). Vrije sectorwoningen zijn woningen met een netto huurprijs hoger dan € 752,33 (prijspeil 2021) bij aanvang van de huur.

Ik huur een parkeergarage, scootmobielstalling, woonwagen, standplaats of een erfpachtwoning

De huurverhoging voor deze verhuureenheden is per 1 juli 2021:

  • Parkeergarage, scootmobielstalling of een erfpachtwoning 1,4% (inflatie)
  • De huur voor woonwagen of standplaats wordt niet verhoogd.
Zie ook