CORONA: AANGEPASTE DIENSTVERLENING

Jaarlijkse huurverhoging

De overheid heeft bepaald dat in 2021 de huur voor sociale huurwoningen niet wordt verhoogd. Er zijn een aantal uitzondering. Huurt u bij Stek? Dan ontvang u voor 30 april een brief waarin staat wat dit voor u betekent.

Uw huur wordt jaarlijks hoger voor meer kwaliteit

De nieuwe huur gaat in op 1 juli van dat jaar. Wij mogen de huur ieder jaar verhogen. De overheid stelt hiervoor jaarlijks een maximaal percentage vast. De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt. Met uw huur houden wij de kwaliteit van onze woningen in stand. En bouwen we nieuwe woningen tegen betaalbare prijzen. Daarnaast dragen wij bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Uw huur is voor ons de belangrijkste bron van inkomsten.