Stek verhuist in januari 2023 - Lees belangrijke informatie

Jaarlijkse huurverhoging

U ontvang voor 30 april een brief waarin staat wat voor u verandert.

Jaarlijkse huurverhoging voor meer kwaliteit

De nieuwe huur gaat in op 1 juli. Wij mogen de huur ieder jaar verhogen. De overheid stelt hiervoor jaarlijks een maximaal percentage vast. Voor 2022 is de standaard huurverhoging 2,3%. In sommige gevallen is het toegestaan dit te verhogen. Stek baseert de verhoging op het inkomen van het complete huishouden. Daarnaast is de kale huurprijs die u nu heeft belangrijk. 

Met uw huur houden wij de kwaliteit van onze woningen in stand. En bouwen we nieuwe woningen tegen betaalbare prijzen. Daarnaast dragen wij bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Uw huur is voor ons de belangrijkste bron van inkomsten.

Ik huur een sociale huurwoning

Elk jaar worden op 1 juli de huren van woningen en niet-woongelegenheden aangepast. Voor 2022 is de huurverhoging 2,3%. De tijdelijke verlaging van het serviceabonnement verloopt. Per 1 juli kost een serviceabonnement € 3,94.

Heeft u een sociale huurwoning en is uw huur lager dan € 763,47? Valt uw gezamenlijk jaarinkomen in de tabel hieronder? Dan heeft u te maken met inkomensafhankelijke huurverhoging. Afhankelijk van uw inkomen is uw huurverhoging dan 2,3% inflatie + 4% inkomensafhankelijke huurverhoging of 2,3% inflatie + 10% inkomensafhankelijke huurverhoging zijn. Dit geldt niet voor gehandicapten en chronisch zieken.

Huishouden

Hoge middeninkomens    

Hoge inkomens

Eenpersoonshouden

€ 47.948 - € 56.257

> € 56.257

Meerpersoonshuishouden

€ 55.486 - € 75.369

> € 75.369

Percentage huurverhoging    

6,3% (2,3% + 4%)     

12,3% (2,3% + 10%)

Ik huur een woning in de vrije sector

Vrije sectorwoningen zijn woningen met een netto huurprijs hoger dan € 763,47 (prijspeil 2022) bij aanvang van de huur. De huurverhoging voor vrije sector huurwoningen is per 1 juli 2022:

  • bij een huur < € 1.000,- en een waarde > 90% van de maximale redelijke huurprijs: 2,3%
  • overige gevallen: 3,3%

Ik huur een parkeergarage, scootmobielstalling, woonwagen, standplaats of een erfpachtwoning

De huurverhoging voor deze verhuureenheden is per 1 juli 2022:

  • Parkeergarage, scootmobielstalling of een erfpachtwoning: 2,3% (inflatie)
  • De huur voor woonwagen of standplaats: 2,3% (inflatie)

Ik huur een woning met een laag energielabel

Dan wordt uw huur niet altijd verhoogd. Heeft uw woning een laag energielabel F of G? En is uw huurprijs hoger dan € 678,66 bij gelijkblijvende of hogere energiekosten? Dan gaat uw huur niet omhoog op 1 juli. Dit hebben we met onze huurdersorganisaties afgesproken. Heeft u een aanbieding voor energiebesparende maatregelen afgewezen? Dan ontvangt u wel een huurverhoging.

Ik huur een woning met sloopbesluit

Woont u in een woning waarvan het sloopbesluit genomen is, stadsvernieuwingsurgenties zijn afgegeven en tijdelijke verhuur wordt toegepast als u verhuist? Dan gaat uw huur niet omhoog op 1 juli.

Huurt u een sociale huurwoning met een huidige huurprijs van meer dan € 763,47 en heeft u een hoog midden inkomen of een hoog inkomen, dan ontvangt u geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit hebben we met onze huurdersorganisaties afgesproken.

Huurt u een sociale huurwoning met een huidige huurprijs van meer dan € 763,47 dan verhogen we uw huur niet boven de 85% van het Woningwaarderingsstelsel. U krijgt dan een huurverhoging tot deze grens.

Wij vragen dit op om te bepalen of uw inkomen past bij uw woning. Dit is belangrijk voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Zo weten wij of wij de huur mogen verhogen. Wij ontvangen deze gegevens over het jaar 2020. De Belastingdienst telt alle inkomens van uw huishouden op. Stek is verplicht rekening te houden met de maximaal toegestane huurprijs bij een verhoging.

U ontvangt een brief van de Belastingdienst. Hierin schrijft de Belastingdienst dat wij uw inkomen hebben opgevraagd. U herkent deze brief aan het onderwerp: Uw verhuurder heeft gegevens bij ons opgevraagd. Stek krijgt geen bedragen te zien. Alleen een inkomenscategorie.

In het voorstel staan: het percentage huurverhoging, de datum van ingang huurverhoging, hoe bezwaar te maken tegen de huurverhoging  en tot wanneer je bezwaar kan indienen.

Bij een kale huurprijs zijn geen servicekosten inbegrepen. Bij een bruto huurprijs wel. De huurverhoging wordt altijd toegepast over de kale huurprijs.  

Bij achterstallig onderhoud of problemen in uw huurwoning mag een verhuurder de huur toch verhogen. Bezwaar maken heeft in deze situatie geen zin. Maar u kunt wel huurverlaging vragen bij dit soort problemen.

Heeft de huurcommissie u een huurverlaging gegeven vanwege ernstige gebreken aan de woning? Dan mag u totdat de gebreken zijn verholpen geen huurverhoging krijgen. Dit geldt ook wanneer u nog wacht op een uitspraak van de Huurcommissie.

Dat kan invloed hebben op de huurverhoging. Heeft u een inkomen lager dan €47.948 en woont u alleen? Dan ontvangt u de reguliere huurverhoging van 2,3%. Bestaat u huishouden uit meerdere personen? Dan is de maximale inkomensgrens € 55.486. Heeft u een hoger inkomen? Dan ontvangt u een inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Nee, dat heeft geen invloed op de huurprijs.

Dat kan verschillende redenen hebben.

  • Een nieuwe huurder kan meer, maar soms ook minder betalen voor dezelfde woning. De overheid heeft in 2016 de Wet Passend Toewijzen aangenomen. Woningcorporaties zijn verplicht volgens deze wet te werken. Hierdoor huisvesten wij vooral huurders met een lager inkomen en met recht op huurtoeslag. Deze wet geldt alleen voor nieuwe huurders.
  • Soms heeft een woning een 2e toilet of zijn er andere voorzieningen die de huurprijs verhogen. Bij verhuizing krijgt de woning een hogere woningwaardering (puntensysteem) en daardoor een hogere huur. Deze woningen hebben vaak een kale huurprijs vanaf € 687,77 tot aan de liberalisatiegrens (vrije sector) van € 763,47.

Nee, u hoeft uw nieuwe huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst. Dit doen wij voor u. In december ontvangt u van de Belastingdienst een nieuwe beschikking met het nieuwe huurtoeslagbedrag berekend vanaf 1 juli 2022. Misschien krijgt u nu geen huurtoeslag, maar heeft u na de huurverhoging wel recht op huurtoeslag. Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken.

Stek beoordeelt uw bezwaar en geeft u een reactie. Deze reactie is een toekenning of afwijzing van uw bezwaar. Wanneer Stek niet akkoord gaat met uw bezwaar en u trekt het bezwaar niet in, dan stuurt Stek uw bezwaar door naar de Huurcommissie.

Wij adviseren u om zelf bij de gemeentelijke BRP (Basis Registratie Personen) te controleren hoeveel personen er staan ingeschreven op uw adres. U kunt hiervoor naar uw gemeentehuis. Als blijkt dat uw huishoudinkomen op basis van een verkeerd aantal personen is berekend, dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. Via ons website kunt u  een bezwaarschrift  naar Stek versturen. Dit moet u doen voordat de huuraanpassing ingaat. Dat is 1 juli 2022.

Ieder jaar voor 1 mei doet Stek u een schriftelijk voorstel voor een huurverhoging. Tot 1 juli kunt u bezwaar maken tegen dit voorstel. Op 1 juli gaat de huurverhoging in.