UPDATE CORONA: WIJZIGING DIENSTVERLENING IVM AANGESCHERPTE REGELS

Meedenken en meepraten

Wij zijn benieuwd naar uw mening.

U kunt meedenken en meepraten. De belangen van onze huurders worden op twee manieren behartigd.

Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie is een groep huurders, die de belangen van een grotere groep huurders van een woongebouw of woonwijk vertegenwoordigt.

Wij overleggen een aantal keer per jaar met de bewonerscommissies over zaken zoals leefbaarheid in de buurt, onderhoud, servicekosten en grootschalige overlast.

Dit verschilt per woongebouw. Belt u met Stek via 0252-430500 voor meer informatie over aanwezige bewonerscommissie.

De meeste bewoners in de verschillende buurten en wijken zijn verenigd in een bewonerscommissie. Stek overlegt een aantal keer per jaar met haar bewonerscommissies over zaken als leefbaarheid in de buurt, onderhoud, servicekosten en grootschalige overlast.

Huurdersbelangenverenigingen

De Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB) en Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) behartigen de belangen van al onze huurders. Wij overleggen regelmatig met de HBVB en SHN over beleidszaken van onze woningen en huurders. Denk bijvoorbeeld aan de huurverhoging.

Als u meer wilt weten over de HBVB, SHN of als u lid wilt worden, dan verwijzen wij u naar de website van de HBVB en de SHN. Het lidmaatschap van de HBVB kost 50 eurocent per maand. U betaalt dit bedrag tegelijkertijd met uw huur aan ons. Wij betalen dit weer aan de HBVB. Het lidmaatschap van de SHN is gratis.