Huur betalen

Zorg ervoor dat u voor het eerste van de maand uw huur betaalt. U kunt de huur op verschillende manieren betalen:

Betaal uw huur via een automatische incasso

Het juiste bedrag wordt iedere maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Dit is de makkelijkste manier van huur betalen.

> Automatische incasso afgeven

Maak uw huur zelf over op ons bankrekeningnummer

Ons bankrekeningnummer is NL65 RABO 0336 5872 36 onder vermelding van Stek in Lisse. Of geef uw bank opdracht om de huur maandelijks naar ons over te maken. Neem daarvoor contact op met uw bank of kijk op hun website.

De huur contant betalen is niet mogelijk.

Wat als mijn huurprijs verandert

Dan past u zelf het bedrag aan op uw bankrekening. Kiest u voor automatische incasso? Dan passen wij het bedrag automatisch aan.