Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Stek bestaat uit vijf personen. Zij houden toezicht op het beleid en de investeringen van Stek. De Raad heeft een eigen gedragscode en een reglement. Voor de commissarissen zijn profielen opgesteld om de juiste kennis ten aanzien van de aandachtsgebieden binnen de Raad te borgen.

Hieronder ziet u zowel de samenstelling als het rooster van aftreden. 

 

Benoeming

Herbenoeming

Beëindiging

 

dhr. L.W. Bartelse

15-02-2020

01-05-2021

01-04-2022

vacature

dhr. T. Kuné

01-01-2017

01-01-2021

01-01-2023

 

dhr C. Smilde

09-09-2014

09-09-2018

09-09-2022

vacature

mw. S.E. van Tol

15-02-2020

01-05-2021

01-05-2025

 

dhr. L.J. Wijngaarden

01-10-2016

01-10-2020

01-10-2023

 

Reglementen en codes RVC

Reglementen en codes Raad van Commissarissen Stek

> Profielschets Raad van Commissarissen
> Reglement voor de Raad van Commissarissen
> Reglement Auditcommissie

Corporate governance

Wij zijn lid van Aedes, de koepelorganisatie voor woningcorporaties. Ons organisatiebeleid is aangepast aan de bepalingen in de AedesCode. Aedes vraagt corporaties transparant te werken en zich ook zo te verantwoorden. Dit gaat over de regels van goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Wij hebben regels opgesteld volgens het reglement van de Raad van Commissarissen en melden in het jaarverslag op welke manier wij deze code hebben gevolgd en toegepast. U leest hier waarin de Governancecode is vastgesteld:

> Governancecode Aedes