Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Stek houdt toezicht op het beleid en de investeringen van Stek. De Raad heeft een eigen gedragscode en een reglement. Voor de commissarissen zijn profielen opgesteld om de juiste kennis ten aanzien van de aandachtsgebieden binnen de Raad te borgen.

Leden

Hieronder de samenstelling van de Raad en het rooster van aftreden.

 

Benoemd

Herbenoeming

Beëindiging

Isis Desumma 

16 januari 2024 16 januari 2028 1 juni 2029

Anne van Grinsven (vice voorzitter)

30 september 2023 30 september 2027 30 september 2031

Rogier de Lint (voorzitter)

7 september 2022 7 september 2026 1 november 2028

Caro Niestijl

14 februari 2023 14 februari 2027 1 februari 2030

Ben Spelbos

1 september 2022 1 september 2023  1 september 2027

Reglementen en codes RVC

Reglementen en codes Raad van Commissarissen Stek

> Profielschets Raad van Commissarissen
> Reglement voor de Raad van Commissarissen
> Reglement Auditcommissie

Corporate governance

Wij zijn lid van Aedes, de koepelorganisatie voor woningcorporaties. Ons organisatiebeleid is aangepast aan de bepalingen in de AedesCode. Aedes vraagt corporaties transparant te werken en zich ook zo te verantwoorden. Dit gaat over de regels van goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Wij hebben regels opgesteld volgens het reglement van de Raad van Commissarissen en melden in het jaarverslag op welke manier wij deze code hebben gevolgd en toegepast. U leest hier waarin de Governancecode is vastgesteld:

> Governancecode Aedes

Handreiking opnieuw beoordelen vastgoedbezit

Stek hanteert de Handreiking opnieuw beoordelen vastgoedbezit. Twee leden van de RvC bezitten een aantal woningen en verhuren deze. De RvC heeft getoetst op de schijn van belangenverstrengeling. De woningen staan niet in het kernwerkgebied van Stek. De verhuur vindt plaats conform de uitgangspunten van goed verhuurderschap. De activiteiten hebben geen relatie met onze corporatie. Het vastgoedbezit en de verhuur leiden daarom niet tot mogelijke belangenverstrengeling.