Reglementen en codes

Wij werken volgens een samenstel van afspraken.

Sociaal Statuut Stek

In het Sociaal Statuut staan de afspraken en regelingen waar huurders mee te maken krijgen bij groot onderhoud, renovatie of sloop van de door hen gehuurde woning, als onderdeel van een complex-, buurt-, of wijkaanpak. Afhankelijk van het type werkzaamheden heeft de individuele huurder rechten en plichten.

> naar Sociaal Statuut Stek 2021-2025

Visie op besturen en toezicht houden

In dit document staat hoe Stek de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen en de strategie én de onderlinge wisselwerking in rollen invult.

> naar Visie op besturen en toezicht houden

Bestuursreglement

In het Bestuursreglement staan afspraken over onder andere de samenstelling en werking van het bestuur.

> naar Bestuursreglement

Integriteitcode en klokkenluiderregeling

Stek heeft een integriteitscode, een regeling over het omgaan melden van vermoeden misstand of integriteitsschending (klokkenluidersregeling) en een klachtenregeling ongewenst gedrag.

Integriteitcode en klokkenluiderregeling