Visitatie

Iedere woningcorporatie is verplicht elke vier jaar mee te werken aan een onderzoek. Dit heet de maatschappelijke visitatie.

Een externe partij bekijkt onze organisatie van verschillende kanten en maakt een visitatierapport. Mensen van binnen en buiten Stek worden bevraagd. Hoe gaan wij om met onze huurders, maar ook met de gemeente? Hoe ervaren de aannemers waar we mee werken de samenwerking en wat vindt de huurderscommissie van ons beleid? Al onze partners komen aan het woord.

Visitatie 2022

Bij Stek vinden we het belangrijk om te weten wat beter kan en waar we goed in zijn. Dat is allemaal te lezen in het visitatierapport. Een onafhankelijke commissie geeft in het rapport aanbevelingen. In 2022 is de laatste visitatie van fusiecorporatie Stek afgerond.

Visitatie Woonstichting Stek 2018-2021