Leveranciers

Doet u als leverancier of aannemer zaken met Stek? Dan wijzen wij u op de Algemene voorwaarden bij onderhoud en de algemene inkoopvoorwaarden. Wij werken volgens deze voorwaarden.

Algemene voorwaarden bij onderhoudswerkzaamheden

Bij onderhoudswerkzaamheden zoals Planmatig-, Dagelijks- en Mutatie onderhoud in opdracht van Stek gelden Algemene Inkoopvoorwaarden Onderhoudswerkzaamheden. Hieronder vallen alle werkzaamheden die wij via een opdrachtbrief of inkooporder aan een aannemer opdragen.
> Algemene Inkoopvoorwaarden Onderhoudswerkzaamheden

Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten

Bedrijven die advieswerk, uitvoeringswerk en/of ontwerpwerk verrichten voor Stek of diensten/goederen/zaken leveren doen dit volgens de Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten van Stek.
> Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten

Veelgestelde vragen

Wij ontvangen graag de facturen in PDF-formaat (1 factuur per PDF) per e-mail via facturen@stek-wonen.nl, met toegevoegd de offerte of opdrachtbevestiging.

Factuuradres
Woonstichting Stek
Postbus 126
2160 AC Lisse

Gewenste informatie op onderhoudsfacturen
Om uw facturen sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om op facturen voor onderhoudswerkzaamheden de volgende informatie te vermelden:

 • Inkoopordernummer ION
 • Naam opdrachtgever
 • Betreffende adres
 • Omschrijving werkzaamheden en datum van werkzaamheden
 • Termijnnummer, indien van toepassing
 • Uitsplitsing van loon en materiaal, indien van toepassing
 • Berekend BTW-percentage en wel of niet verlegd
 • Eventuele verdeling laag (9%) en hoog (21%) BTW
 • Bij WKA-regeling:
  • het bedrag dat op de gewone rekening moet worden gestort
  • het loonsompercentage en het bedrag te storten op de geblokkeerde Grekening
  • het G-rekening nummer en de naam van de bankinstelling