Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Vanaf 1994 is het niet meer toegestaan om asbesthoudende materialen te gebruiken in, aan of bij woningen.

In het verleden zijn ook in onze woningen asbesthoudende materialen toegepast. Het kan dus zijn dat er asbest in uw woning zit.

Wat moet ik doen?

De aanwezigheid van asbest in uw woning is geen reden tot ongerustheid. U loopt geen risico zolang u het asbest niet beschadigt en bewerkt. Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen, mag u deze onderdelen dus nooit bewerken of verwijderen door te zagen, boren, schuren of slopen. Wilt u gaan klussen of heeft u vragen over asbest, lees dan de veelgestelde vragen of bel ons op 0252 - 430 500.

Je kunt er helaas niet achter komen of er op dit moment asbestvezels in de longen aanwezig zijn. Er is daar geen betrouwbaar onderzoek naar mogelijk. Ook kunnen er geen proactieve voorzorgsmaatregelen worden genomen als je vermoedt dat er asbestvezels in de longen aanwezig zijn. Je kunt dus het beste jouw lichaam zo goed mogelijk in de gaten houden en als je merkt dat een of meerdere symptomen zich bij jou openbaren, contact opnemen met de huisarts om na te gaan of het eventueel asbest gerelateerd kan zijn.

Stek deelt rapporten niet met derden. Op verzoek kan een van onze opzichters langs komen met de asbestrapportage dat representatief is voor uw woning/complex. Deze kunt u dan inzien.

Stek heeft de inventarisatie destijds uitgevoerd om een globaal beeld te krijgen over waar zich asbest kan bevinden in de verschillende woningtypen. Om te saneren is er een geldige asbestrapportage nodig. Wanneer Stek besluit een woning te saneren, dan zal er opnieuw een asbestinventarisatie worden uitgevoerd.

In de voorbijgaande jaren is er in sommige gevallen (bv. bij mutatie) al asbest weggehaald bij bepaalde woningen. Het kan zijn dat deze informatie in sommige gevallen niet is verwerkt en dat er onderdelen opstaan die al gesaneerd zijn. Wij verzoeken u de kaart alsnog op te hangen in uw meterkast.

Die kans is heel klein. Er bestaat alleen een risico voor de gezondheid wanneer er in de lucht losse asbestvezels komen die u kunt inademen. Uit stevig (‘hechtgebonden’) asbest in platen van asbestcement komen alleen vezels vrij als de platen beschadigd worden. Meestal bevat de lucht in de woningen weinig asbestvezels, niet veel meer dan in de buitenlucht. Dan is het gezondheidsrisico minimaal.

Uit onze inventarisatie is gebleken dat het toegepaste asbest in de woning waar de steekproef is verricht op dit moment geen direct gevaar oplevert. Als er wel direct gevaar zou zijn, informeert Stek u er direct over en/of laat dit verwijderen.

Of we asbest verwijderen in uw woning hangt af van vier factoren:
1. het soort asbest;
2. de plaats waar het asbest zich bevindt;
3. de manier waarop het asbest is toegepast;
4. de staat van het asbest.

Wordt er bij uw buren asbest verwijderd en niet bij u, dan betekent dit dat de toepassingen volgens de inventarisatie niet bij u aanwezig zijn, maar wel bij uw buren.

In principe is er bij iedere woning die vóór 1994 gebouwd een kans dat er asbest aanwezig is. De inventarisatie heeft ons een goed beeld gegeven van eventuele plaatsen waar asbest aanwezig is. De afgelopen jaren heeft Stek steekproeven uitgevoerd. Deze informatie is nu compleet.

We verzoeken u asbest nooit zelf te verwijderen. Let op, als u zich niet aan de regels houdt kan de overheid u ook boetes opleggen. De boetes kunnen enkele duizenden euro’s hoog zijn. Gaat u klussen in uw woning die vóór 1994 is gebouwd en denkt u dat er asbest in uw woning zit? Neem dan contact met ons op. Als het nodig is, komen we bij u thuis langs om de situatie te bekijken.

Als u het vermoeden heeft dat er asbest in uw woning zit, is het verstandig om niet zomaar te klussen. Wanneer u hechtgebonden asbest gaat bewerken door het te zagen, boren, schuren of slopen, bestaat er namelijk een risico dat er stof vrijkomt. Vraag in deze gevallen om advies bij Stek.

Omdat verwijderaars voortdurend met asbest in aanraking komen, moeten ze goed beschermd zijn om te voorkomen dat ze ziek worden. Als er geen losse vezels vrij komen, is er in principe geen gevaar voor bewoners en hoeven die dus niet hun huis te verlaten.

Het verwijderen van asbest wordt alleen uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven die voldoen aan de wettelijke eisen. Zij schermen de ruimte waarin zij werken volledig af. Hierdoor blijven geen asbestvezels achter in de woning. Laat u niet afschrikken door de beschermende kleding die de medewerkers dragen. Dit is enkel en alleen omdat zij door hun werk veelvuldig in aanraking komen met asbest.

Stek verwijdert het asbest wanneer het kapot is (losse asbestvezels) of, als het nodig is, bij onderhoud en mutaties. Als asbest helemaal geen risico oplevert, laten we het zitten.

Dat hangt er vanaf. Meestal stelt een gespecialiseerd bureau aan de hand van metingen vast wat er precies aan de hand is. Omdat er verschillende soorten asbest bestaan, wordt aan de hand van de meting bekeken of ontruiming nodig is. Soms moet u dan een tijdje uw huis uit, soms wordt alleen een bepaalde ruimte enkele dagen afgesloten en gesaneerd. In de meeste gevallen gaat het om hechtgebonden asbest en hoeft er niets ontruimd te worden.

Of we asbest verwijderen in uw woning hangt af van vier factoren:
1. het soort asbest;
2. de plaats waar het asbest zich bevindt;
3. de manier waarop het asbest is toegepast;
4. de staat van het asbest.

Voorop staat dat het asbest geen gevaar mag opleveren voor uw gezondheid en die van omwonenden. Wij laten ons hierin adviseren door een gespecialiseerd adviseur.

Niet-hechtgebonden asbest (bijvoorbeeld spuitasbest) moet vrijwel altijd worden verwijderd. Hechtgebonden asbest (bijvoorbeeld gevelpanelen) dat in goede staat is of dat op plekken zit waar u niet bij kunt, hoeft niet verwijderd te worden. Wel moet goed bewaakt worden waar het asbest in huis zit. Stek verwijdert het asbest, als het nodig is, bij onderhoud of als een huurder gaat verhuizen.

Treffen we risicovolle situaties aan, dan informeren we altijd bewoner(s) en omwonenden. Alle risicovolle situaties pakken we meteen zorgvuldig aan. Hierin laten we ons altijd adviseren door een gespecialiseerd bureau. Uw veiligheid staat voor ons voorop. Dit is bij de steekproeven niet aan de orde geweest.

Nee, we baseren onze informatie op een steekproef. We weten dus nooit zeker of de informatie die we geven 100% klopt. Ook weten we niet of mensen in het verleden zelf asbest hebben verwijderd of aangebracht.

Nee, alleen het zichtbare asbest is in kaart gebracht. Alle ruimtes en de buitenkant van de woningen zijn onderzocht. Ook het erf en bebouwingen zoals schuurtjes en bergingen. Alleen de zichtbare asbesthoudende materialen zijn in kaart gebracht. Asbest kan ook onzichtbaar zijn verwerkt, bijvoorbeeld in de betonconstructie, het dak of de riolering. Omdat we dit niet kunnen onderzoeken zonder sloopwerkzaamheden, viel dit buiten het onderzoek.

Tevreden wonen is natuurlijk ook veilig en gezond wonen. Daarom vindt Stek het belangrijk om u over asbest te informeren. Ook worden alle corporaties door de overheid verplicht om bewoners te informeren over asbest in de woning.

Het onderzoek was op basis van een steekproef. Dit houdt in dat wij de woningen die vóór 1994 zijn gebouwd, hebben onderzocht. Per woningtype zijn een aantal steekproeven genomen. Het kan zijn dat uw woning wel is geïnspecteerd en die van uw buren niet. Dit is willekeurig bepaald. Met de steekproeven is het asbest goed in kaart gebracht.