Overlast

Wij hechten veel waarde aan fijne, aantrekkelijke wijken waarin u prettig woont. Ons uitgangspunt is schoon, heel en veilig! Soms verstoren anderen uw woon- en leefplezier.

Hoe ga ik om met overlast?

1. Praat met uw buren

Het is vervelend als u overlast van uw buren ervaart. Wij geven u graag een aantal tips om dit te voorkomen:

  • Probeer het probleem rustig te bekijken. Om welk gedrag of geluid gaat het? Stoort het u altijd of alleen op bepaalde momenten? Hebben andere buren er ook last van?
  • Komt u tot de conclusie dat uw klacht redelijk is, praat daar dan met uw buren over.
  • Probeer samen afspraken te maken. Vaak zijn uw buren zich niet bewust van de overlast die u ervaart. Als u de overlast bespreekbaar maakt, lost dit in de meeste gevallen het probleem op.
  • Heeft u ernstige overlast: vandalisme, geweld of bedreiging? Schakel de politie in. Bel bij spoed 112 en anders 0900 8844. Dringende zaken kunt u ook melden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Neem ook contact met ons op als u de politie ingeschakeld heeft. Dat voorkomt misverstanden.

2. Hulp nodig?

Ons uitgangspunt is dat bewoners overlast met elkaar oplossen.

Soms lukt dit niet. Dan kunnen wij bemiddelen. Wij proberen afspraken te maken met u en degene die de overlast veroorzaakt. De sfeer tussen u en uw buren wordt er niet altijd beter op als u Stek inschakelt. Denk er goed over na.
> Overlast melden

3. Dagboek bijhouden

Wij vragen u een dagboek bij te houden van de overlast.

Schrijf in het logboek op wanneer u last heeft van de buren. Zet er bij hoe lang het duurt en welke overlast u heeft. Deze korte aantekeningen kunnen later als bewijs gebruikt worden.
> Dagboek overlast

4. Juridische procedure

In het uiterste geval kan Stek een juridische procedure starten. De overlast moet heel ernstig zijn en er moet voldoende bewijs zijn.

De rechter kan regels vaststellen om de overlast te voorkomen of een boete (dwangsom) opleggen. Wij kunnen de rechter ook vragen om het huurcontract te beëindigen. Een juridische procedure duurt lang en u krijgt niet altijd gelijk van de rechter. U kunt meestal ook niet anoniem blijven.

Veelgestelde vragen

Ervaart u overlast van het voeren van dieren in uw buurt? Dan adviseren wij u om dit met uw buren te bespreken. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de overlast. U kunt vragen of de buren er rekening mee kunnen houden.

Komt u er niet uit? Vul het formulier overlast in. Dan neemt de wijkbeheerder contact met u op.

Overlast van openbare ruimten kunt u melden bij de gemeente of via de website van Fixi. Stek heeft geen mogelijkheden om dit soort overlastmeldingen in behandeling te nemen.

Het roken van sigaretten, shag of wiet kunnen wij niet verbieden. Als u overlast ervaart van rook via de buitenlucht (balkon, tuin en meer) dan adviseren wij u om dit met uw buren te bespreken. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de overlast. U kunt vragen of de buren er rekening mee kunnen houden.

Probeer het eerst samen met uw buren te bespreken en op te lossen. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de overlast. Komt u er niet uit? Vul het formulier overlast in. Dan neemt de wijkbeheerder contact met u op.

Probeer het eerst samen met uw buren te bespreken en op te lossen. Vaak zijn mensen zich niet bewust van hoe ze overkomen bij anderen. Komt u er niet uit? Vul het formulier overlast in. Dan neemt de woonconsulent contact met u op.

Heeft u ernstige overlast: geweld of bedreiging? Schakel de politie in. Bel bij spoed 112 en als het geen spoed is 0900 8844. Dringende zaken kunt u ook melden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Neem ook contact met ons op als u de politie ingeschakeld heeft. Dat voorkomt misverstanden.

Probeer het eerst samen met uw buren te bespreken en op te lossen. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de overlast. Komt u er niet uit? Vul het formulier overlast in. Dan neemt de woonconsulent contact met u op.

Heeft u ernstige overlast die direct actie vereist? Schakel de politie in: bel 0900 8844. Neem ook contact met ons op als u de politie ingeschakeld heeft. Dat voorkomt misverstanden