CORONA aangepaste dienstverlening

Overlast

Wij hechten veel waarde aan fijne, aantrekkelijke wijken waarin u prettig woont. Ons uitgangspunt is schoon, heel en veilig! Soms verstoren anderen uw woon- en leefplezier.

Hoe ga ik om met overlast?

Praat met uw buren en maak afspraken

Het is vervelend als u overlast van uw buren ervaart. Wij geven u graag een aantal tips om dit te voorkomen:

  • Probeer allereerst het probleem rustig te bekijken. Om welk gedrag of geluid gaat het? Stoort het u altijd of alleen op bepaalde momenten? Hebben andere buren er ook last van?
  • Komt u tot de conclusie dat uw klacht redelijk is, praat daar dan met uw buren over.
  • Probeer samen afspraken te maken om herhaling te voorkomen. Vaak zijn uw buren zich niet bewust van de overlast die u ervaart. Als u de overlast bespreekbaar maakt, lost dit in de meeste gevallen het probleem op.

Hulp nodig?

Ons uitgangspunt is dat bewoners overlast met elkaar oplossen.

Soms lukt dit niet. Dan kunnen wij bemiddelen. Wij proberen afspraken te maken met u en degene die de overlast veroorzaakt. Belangrijk is dat u ons hiervan op de hoogte brengt.

> Overlast melden