Wijzigen woonsituatie

In een aantal gevallen is het belangrijk dat u wijzigingen in uw woonsituatie aan ons doorgeeft.

Bijvoorbeeld als u gaat trouwen, samenwonen, scheiden of stopt met geregistreerd partnerschap. Maar ook als u niet meer samenwoont of uw partner is overleden. 

Medehuurder worden

Als u gaat samenwonen of als iemand om een andere reden intrekt, dan bent u medebewoner in onze administratie. Een medebewoner is géén medehuurder. Een medehuurder heeft rechten en plichten die in de huurovereenkomst staan. Een medebewoner heeft deze rechten en plichten niet.

> naar medehuurderschap aanvragen

Veelgestelde vragen

  • U voert een ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’. Dit betekent dat u al minstens 2 jaar samenleeft in die woning. U kunt dit gemakkelijk bewijzen als u al die tijd op dit adres ingeschreven stond bij de gemeente;
  • U heeft de bedoeling om lang samen te wonen;
  • U deelt met uw partner de kosten voor de gezamenlijke huishouding;
  • U kunt de huur ook in uw eentje betalen.

Nee, meestal kan dit niet. Met een familielid heeft u geen duurzame gemeenschappelijke huishouding.  Ook niet met een vader of moeder. De wet gaat er vanuit dat kinderen het ouderlijk huis op een gegeven moment verlaten. Zie de voorwaarden om medehuurder te worden.

In de volgende situaties kunt u soms wel medehuurder worden.

  • U bent 35 jaar of ouder en u woonde altijd thuis bij uw ouders.
  • De zorg voor een ander is intensief en noodzakelijk. Hierdoor moet u lange tijd bij uw ouders of familieleden wonen.
  • Één van u heeft een handicap en heeft noodzakelijke zorg nodig.

Stek kijkt voor iedere situatie of iemand medehuurder mag worden of niet. U kunt dan ook de huur voortzetten als de oorspronkelijke huurder de woning verlaat, bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis of overlijdt.

Wanneer de de huurovereenkomst tussen de hoofdhuurder en Stek stopt. Bijvoorbeeld omdat de hoofdhuurder overlijdt of na relatiebreuk of scheiding? Dan kunt u de huur overnemen. U moet dan wel als medehuurder aan Stek melden dat u de huurovereenkomst overneemt.

Als medehuurder krijgt u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder (uw partner). U heeft ook recht op huurbescherming als Stek de huur wil opzeggen.

Daarnaast kan Stek aan u vragen de hele huurprijs te betalen als uw partner die nog niet betaald heeft. En u moet kleine reparaties en onderhoud zelf doen.

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder wordt u automatisch medehuurder wanneer u op hetzelfde adres woont. Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan kan uw partner na 2 jaar een verzoek doen bij Stek om u medehuurder te maken.