CORONA aangepaste dienstverlening

11 juni 2021

Invloed corona op energiekosten

De komende tijd versturen wij de afrekening 2020 voor de servicekosten energie en/of water. In ieder geval ontvangen huurders voor 1 juli een bericht met de afrekening.

In sommige gevallen valt de rekening hoger uit dan gebruikelijk. Dat komt omdat veel mensen wegens corona thuis moesten blijven. En daarom vaker de verwarming of meer water gebruikten.

Balans voorschot en verbruik

De hoogte van het voorschot voor de servicekosten stellen wij jaarlijks vast. Dit heeft u misschien al gezien in de brief over de huuraanpassing. Wij doen dit op basis van de werkelijk gemaakte kosten en de te verwachten veranderingen in de kosten. Om te voorkomen dat sommige huurders bij de afrekening veel moeten bijbetalen is het voorschotbedrag aangepast. Dit is dan meer in balans met de te verwachten verbruikskosten.

> meer informatie over servicekosten  

Vragen?

Heeft u de afrekening ontvangen en heeft u er nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

> contact met Stek