CORONA balie Noordwijk gesloten, Lisse alleen op afspraak open

8 november 2021

Wijkschouwen: samen werken aan een betere buurt

Met andere ogen naar de buurt kijken. Dat is de bedoeling van de wijkschouwen die de afgelopen weken in Noordwijk, Teylingen, Hillegom en Lisse zijn gehouden. Met een breed gezelschap van woonconsulenten en wijkbeheerders van Stek, maar ook wethouders, wijkagenten, medewerkers van welzijnsorganisaties, wijkregisseurs en uiteraard ook huurders en vertegenwoordigers van huurdersorganisaties maakten we een rondje door de buurten. Uit de wijkschouwen komt een lijst met actiepunten die de komende tijd gezamenlijk worden opgepakt.

Achter de voordeur

Tijdens de wijkschouwen wordt nadrukkelijk niet achter de voordeur of naar de conditie van de woningen gekeken. De aandacht richt zich op het onderhoud van straatmeubilair en speeltuintjes, maar ook verkeer, veiligheid, tuinonderhoud en alles wat nog meer opvalt in de buitenruimte komen aan de orde. De ervaringen en de inbreng van de huidige huurders zijn daarbij heel belangrijk.

Meegroeien

Wat tijdens de eerste wijkschouwen vooral opviel is dat de buitenruimte vaak niet ‘meegroeit’ met de wijk: speeltoestellen die ooit zijn neergezet voor de jongste jeugd, voldoen niet meer voor tieners die ze vooral gebruiken als hangplekken. En een boom die dertig jaar geleden een verrijking was voor het straatbeeld, is inmiddels zo groot dat hij tegels opdrukt en zonlicht wegneemt. Voortuintjes die ooit enthousiast zijn ingericht, liggen er inmiddels verpieterd bij omdat de nieuwe bewoners ‘niets’ heeft met tuinieren.

Sociale veiligheid

De wijkagenten kijken tijdens de wijkschouw vooral naar de (sociale) veiligheid: wat kan aan de buurt of een complex worden verbeterd om te voorkomen dat inbrekers of overlast gevende hangjongeren het er minder naar hun zin hebben? Ook hierbij zijn de ervaringen van de buurtbewoners belangrijk.

Het is de bedoeling dat de wijkschouwen verschillende keren per jaar in de Bollenstreekgemeenten worden gehouden, zodat uiteindelijk alle buurten waar huizen van Stek staan aan de beurt komen.