30 juni 2022

Jaarverslag Stek: ‘Alle kansen benutten om woningvoorraad te vergroten’

De woningnood laat zich bij Stek gemakkelijk vangen in cijfers. Op elke vrijkomende sociale huurwoning in de Bollenstreek werd vorig jaar door gemiddeld 200 woningzoekenden gereageerd. De nood is het hoogst in Noordwijk, waar gemiddeld 382 keer werd ingeschreven op een beschikbare woning. In Hillegom was dat 145 keer.  De zoektijd van een actief woningzoekende bij Stek is de afgelopen vier jaar opgelopen van 17,4 naar 28,7 maanden.

Inschrijfduur

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2021 van woonstichting Stek. Het aantal ingeschreven woningzoekenden groeit nog steeds. Datzelfde geldt voor het aantal reacties per aangeboden woning en de gemiddelde inschrijfduur. Uit actuele cijfers blijkt dat er in de Bollenstreek voor de periode 2021 tot 2035 behoefte is aan ongeveer 2300 extra sociale huurwoningen. Dat is bovenop het huidige tekort.

Werkgebied vergroot

Stek wil daar graag actief aan meewerken. Met de fusies in 2019 en 2020 is het werkgebied van de corporatie vergroot, waardoor er meer kansen zijn om de woningvoorraad te vergroten. In het in 2021 vastgestelde ondernemingsplan staat de ambitie om de sociale voorraad tot 2030 jaarlijks met ongeveer 300 woningen te laten groeien. Daarvoor is de beschikbaarheid van voldoende bouwlocaties essentieel. Op dat punt is Stek in hoge mate afhankelijk van de gemeenten.