2 maart 2022

Ondernemingsplan Stek boordevol ambities

Meer betaalbare en duurzame woningen in leefbare buurten, tevreden huurders en minder woningzoekenden. Het nieuwe ondernemingsplan van Woonstichting Stek staat vol ambities voor de periode 2022-2025. Die kunnen wij niet alleen realiseren. Voor dit plan is nauw samengewerkt met gemeenten, huurdersorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen in ons werkgebied, dat bestaat uit Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Ook bij de uitvoering hebben we elkaar hard nodig.

Woningnood is helaas ook in de Bollenstreek actueler dan ooit. Het is steeds moeilijker om een geschikte huur- of koopwoning te vinden. Specifieke doelgroepen zoals starters komen er al helemaal niet tussen. In het ondernemingsplan 2022-2025 van Stek is alles uit de kast gehaald om de woningnood niet verder op te laten lopen en iets van verlichting te brengen. 

Meer huurwoningen

De nieuwbouwplannen van Stek voor de periode 2021-2035 leveren in totaal ruim 1.750 sociale huurwoningen op. Met name de eerste vijf jaar bouwen we veel nieuwe huurwoningen. Deze nieuwbouw betekent niet dat het aantal sociale huurwoningen ook met 1.750 woningen groeit. Op sommige plekken moeten verouderde complexen plaatsmaken voor nieuwbouw.

Betaalbare woningen

Minstens zo belangrijk is dat woningen betaalbaar zijn. Stek wil dat alle woningzoekenden met lagere inkomens een goede en gelijkwaardige kans van slagen hebben. Dus een geschikte huurwoning kunnen vinden die past bij hun inkomen en grootte van hun huishouden.

Duurzaamheid 

De komende jaren gaan we duurzaamheid nog gerichter aanpakken. Ons doel? In 2050 is onze hele woningvoorraad CO2-neutraal. Daarom hebben we een routekaart waarin we de nodige maatregelen en bijbehorende kosten in beeld hebben.

Leefbare buurten

De leefbaarheid heeft speciale aandacht. Voor leefbare buurten en wijken zoeken we nog intensiever de samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties die actief zijn in die wijken. Wij gaan het gesprek met hen aan over hoe iedere organisatie taken meer slagvaardig en effectief kan uitvoeren. We willen nog beter met elkaar optrekken als zich incidenten voordoen die overlast geven. Daarnaast krijgen bijzondere en kwetsbare doelgroepen extra aandacht.

Samenwerking

Stek werkt nauw samen met gemeenten en maatschappelijke instellingen. Er komen problemen op ons af waarbij we de hulp van partners nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan huurders die door het wegvallen van de verzorgingshuizen en psychiatrische instellingen aangewezen blijven op een huurwoning. Dit kan leiden tot eenzaamheid, vervuiling, overlast en GGZ-problematiek. We luisteren en trekken samen op met maatschappelijke opvang- en zorgen welzijnsinstellingen in het zoeken naar oplossingen.

Kijk ook naar deze pagina over het ondernemingsplan, met: een interactieve pdf met een publieksversie en verwijzingen naar de complete inhoud van het ondernemingsplan, een podcast met onze bestuurder Hans Al en vlogs over duurzaamheid en leefbaarheid.