3 augustus 2022

Nieuwe RvC voor Stek

In goed overleg heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van Stek besloten om als geheel terug te treden per 3 augustus 2022. Aan deze stap ligt een verschil van inzicht ten grondslag over hoe de woningcorporatie zich verder zou moeten ontwikkelen. Een tijdelijke RvC gaat zich richten op de samenstelling van een nieuwe RvC. De bestuurder, Hans Al, blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Stek.

In de afgelopen jaren hebben alle RvC-leden een betekenisvolle rol gespeeld in de ontwikkelingen van Stek en haar voorgangers, Warmunda, Vooruitgang en de Noordwijkse Woningstichting. Dat was onder andere zichtbaar bij de  fusies en de doorontwikkeling van de organisatie. Zonder de inbreng en inzet van deze RvC had Stek in deze vorm niet bestaan.

Continuïteit gewaarborgd

In een situatie als deze is er altijd nauw contact met de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Zij stellen het zogenoemd ‘verscherpt toezicht’ in. Voor Stek betekent dit dat een tijdelijke RvC zal aantreden. Verder wordt een herstelplan gemaakt met als doel te evalueren en te leren. In de tussentijd blijft de dienstverlening naar de huurders en woningzoekenden zoals gebruikelijk. Dit geldt ook voor de voortgang van alle bouwprojecten en investeringen.

Stek is een financieel sterke goed functionerende corporatie. Dit is onder andere af te lezen aan de cijfers van het KWH en het onlangs gepubliceerde visitatierapport met een eindcijfer van 7,7. Zo’n hoog cijfer behalen tijdens een fusie en corona is een hele prestatie.

> naar berichtgeving Autoriteit woningcorporaties