11 november 2022

Nieuwe stap in ontwikkeling van woonwijk Geestwater

De gemeente Lisse, Woonstichting Stek en Amvest hebben op 10 november 2022 een ‘anterieure overeenkomst’ getekend voor het ontwikkelen van de nieuwe wijk Geestwater.

Biodiversiteit en landschappelijk karakter

In de overeenkomst staan afspraken over onder andere het woonprogramma, de kwaliteit van de woningen, de aanpak van het project en wie wat doet. Het Voorlopig Stedenbouwkundigplan en Schetsontwerp Inrichtingsplan zijn vastgesteld. Binnenkort is ook het beeldkwaliteitsplan klaar. Hierin staat hoe de architectuur van de woningen en de wijk wordt. Geestwater is een vernieuwend en duurzaam woningbouwproject.

Duurzame wijk

Geestwater wordt een duurzame wijk voor de toekomst, waar inwoners gezond en plezierig samenleven. De uitstraling van de woningen moet passen in het landschap. De inrichting van de openbare ruimte krijgt daarom extra aandacht. Wethouder Jolanda Langeveld is blij met het huidige plan: ’Het plan is van grote waarde voor alle inwoners van Lisse. Het landschapspark is een mooie toevoeging aan het wandelnetwerk voor alle inwoners. We hebben tot het jaar 2030 nog zo’n 1.000 extra woningen nodig in Lisse, blijkt uit onderzoek. Bovendien willen we met de nieuwe woningen de doorstroming op de woningmarkt stimuleren.’ De gemeente Lisse wil een goed evenwicht in de typen woningen in het dorp. Dat betekent huur én koop en zowel hoog- als laagbouw. Voor jonge en oudere inwoners. Waar mogelijk wil de gemeente woningen aanbieden aan mensen die uit Lisse komen.

Sociale woningbouw

Het aantal sociale huurwoningen van Stek in dit project is 25%. Bestuurder Hans Al benadrukt: ‘Net als in de hele bollenstreek, is ook in Lisse grote behoefte aan betaalbare huurwoningen. Met de ontwikkeling van Geestwater komen er ongeveer 112 sociale huurwoningen bij. De mogelijkheden voor huurders om te verhuizen naar een passende woning nemen toe.’ Zodra de woningen beschikbaar zijn, worden ze toegewezen via www.hureninhollandrijnland.nl.

Vervolg

Het stedenbouwkundig plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Daarnaast start het ontwerpen van de woningen. Naar verwachting zijn in de tweede helft van 2023 de eerste werkzaamheden buiten zichtbaar.