28 september 2022

Raadsleden HLTsamen bijgepraat

Op dinsdagavond 27 september zijn de raadsleden van HLTsamen bijgepraat over sociale volkshuisvesting, de woonvisie en prestatieafspraken.

In een goed bezochte bijeenkomst gaven Hans Al (bestuurder Stek), Marlies Volten (wethouder Teylingen) en Anne de Jong (wethouder Hillegom) uitleg over de woningsector. Na de pauze vertelde Jolanda de Vries (manager Wonen Stek) hoe sociale huurwoningen worden toegewezen. Bart Tiesinga (Manager strategie en beleid Stek) gaf uitleg over de nationale prestatieafspraken en de gevolgen die dat heeft.

Uitdagingen en plannen

In samenwerking met gemeenten en vanuit de landelijke afspraken werkt Stek aan het uitbreiden van het aantal betaalbare sociale huurwoningen. Daarnaast zijn duurzaamheid en leefbaarheid belangrijke thema’s. Denk bijvoorbeeld aan het langer thuis wonen van ouderen. Wat betekent dit voor de vraag naar woningen en welke faciliteiten deze moeten hebben? Huren in Holland Rijnland gaat het woonruimteverdeelsysteem herijken. De politiek moet zich hier ook over gaan uitspreken.

Effect landelijke afspraken op Bollenstreek

Er ligt een ambitieus plan vanuit de landelijke politiek. Nog niet alles is helemaal uitgewerkt. De druk op de sociale huur blijft en lange wachttijden ook. De vraag naar sociale huurwoningen groeit tot 2030 naar ongeveer 2.000 woningen. Om de achterstand van nu wat in te lopen en aan de toekomstige vraag te voldoen, zijn circa 2.750 woningen nodig. Stek wil 1.900 nieuwbouwwoningen tot 2030 bouwen. Dit aantal is niet zeker. Dit heeft onder andere te maken met enorm gestegen bouwkosten. Daarnaast zijn nog niet alle bouwlocaties definitief.

Na de laatste vragenronde werd de avond afgesloten met een drankje.