20 september 2022

Stek en gemeente Lisse werken samen in project “Beschermd wonen light”.

In de gemeente Lisse is de pilot ‘Beschermd Wonen Light’ van start gegaan. Deze pilot richt zich op jongvolwassenen (18 – 27 jaar) uit de Duin- en Bollenstreek die door een hulpvraag nog niet zelfstandig kunnen wonen. Als de stap vanuit thuis of een zorginstelling naar een zelfstandige woonplek te groot is, kunnen zij voortaan in Lisse tijdelijk beschermd wonen en begeleid worden naar zelfstandig wonen.

Uitstromen

Op dit moment nemen drie jongeren deel aan de pilot in een woning die Stek beschikbaar heeft gesteld. Zij wonen met een inwonend beheerder die voor hen en de buurt het eerste aanspreekpunt is. Daarnaast worden de jongeren begeleid door zorgorganisaties Prodeba en De Binnenvest. De ervaringen zijn erg positief. Het doel van de pilot is dat de jongvolwassenen na maximaal twee jaar uitstromen naar een zelfstandige woonplek.

Tekort

Eerder signaleerden zorgorganisaties Prodeba en De Binnenvest een tekort aan beschermd woonaanbod voor jongeren (18–30 jaar). Zij stellen dat door de kwetsbare positie van deze jongeren, zij vaak te lang thuis blijven of te lang verblijven in een zorginstelling waardoor zorgkosten toenemen, wachttijden oplopen en spanningen toenemen. De pilot biedt hiervoor een oplossing.

Decentralisatie

Wethouder Jolanda Langeveld zegt dat het project onderdeel uitmaakt van de decentralisatie van de maatschappelijke zorg die per 1 januari 2023 ingaat in de gemeenten in Holland Rijnland. Dit is zorg voor mensen die door een stapeling van complexe problemen, tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om zelf in hun behoeften en bestaansvoorwaarden te voorzien. “Door de decentralisatie zullen de gemeenten de maatschappelijke zorg zo aanbieden dat inwoners zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen wonen en deelnemen in de lokale samenleving. Specialistische zorg zal nog wel regionaal worden georganiseerd”, aldus Langeveld. 

Manager Wonen van Stek, Jolanda de Vries, zegt “De gemeenten in ons werkgebied, waaronder Lisse, bereiden zich voor op de decentralisatie van de maatschappelijke zorg. Zij moeten zorgen voor voldoende huisvesting voor kwetsbare doelgroepen. Stek werkt graag mee in het zoeken naar woonoplossingen en de zorg voor een gelijkwaardige spreiding over de gemeenten in ons hele werkgebied (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen)”.