Stek verhuist in januari 2023 - Lees belangrijke informatie

4 augustus 2022

Stek onderzoekt woonbeleving

In augustus vraagt Stek aan alle ruim 11.000 huurders hun mening over de kwaliteit van hun woning en de woonomgeving. De uitkomsten van dit zogenaamde Woonbelevingsonderzoek gaan we gebruiken om de kwaliteit van wonen en leven te verbeteren. Het onderzoek is een onderdeel van de prestatieafspraken die ieder jaar met de gemeenten worden gemaakt.

Wat is een Woonbelevingsonderzoek?

Het onderzoek Woonbeleving vraagt huurders naar hun mening over de kwaliteit van de woning en de woonomgeving. Wat vinden huurders bijvoorbeeld van de isolatie of gehorigheid van hun woning? De kwaliteit van de keuken, badkamer en toilet? Is er sprake van schimmelvorming of achterstallig onderhoud? En hoe denken onze huurders nou over Stek? Bij de woonomgeving gaat het bijvoorbeeld om de uitstraling van de buurt, het groen, de veiligheid en of het er schoon is. Maar ook of ze overlast ondervinden van buren, criminaliteit of verkeer. En hoe betrokken zijn ze zelf bij de buurt Of  zijn ze van plan binnen nu en  vijf jaar te verhuizen?

Wat levert het op?

Het woonbelevingsonderzoek levert inzicht op over leefbaarheid en de algemene woonbeleving van onze huurders. We gebruiken deze informatie voor het verbeteren van onze dienstverlening en het vinden van antwoorden bij thema’s zoals leefbaarheid in een wijk. Daarnaast gebruiken we de antwoorden voor nieuwe bouwplannen.

Het onderzoek is afgesproken met de gemeenten

Met de gemeenten is afgesproken dat wij zo'n onderzoek zouden afnemen. Dit is vastgelegd in de prestatieafspraken. Ook de huurdersorganisaties zijn betrokken bij de voorbereiding van het onderzoek. Een woonbelevingsonderzoek geeft inzichten op buurtniveau. Hierbij houden we de indeling van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) aan. Zo kunnen we de resultaten ook goed vergelijken met cijfers die het CBS beschikbaar heeft.

Het KWH voert het onderzoek uit

Stek heeft aan het KWH (het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties) gevraagd, dit onderzoek uit te voeren. Informatie vindt u op www.kwh.nl/voor-huurders.

Heeft u vragen over dit onderzoek?

Dan kunt u contact opnemen via onze website. 

> contactpagina