30 oktober 2023

Intentieovereenkomst locatie Langeveld getekend

De gemeente Teylingen en Woonstichting Stek hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de gezamenlijke ontwikkeling van locatie Langeveld aan de Hoofdstraat in Sassenheim. De gemeente heeft de ambitie om woningen te bouwen die aansluiten bij de behoefte en heeft Stek gevraagd om als projectontwikkelaar te participeren in deze ontwikkeling.

Wethouder Marlies Volten is erg blij met het woningbouwplan: “Deze woningen geven antwoord op een grote vraag naar extra woningen. Zo ontstaat er een betere doorstroming en blijven er verschillende typen woningen bestaan in onze gemeente. Zodat het prettig wonen blijft voor iedereen: voor ouderen en jongeren, voor kwetsbaren, gezinnen, alleenstaanden en spoedzoekers.”

Joke van den Berg, bestuurder van Stek, vult aan: “Wij zijn blij met deze constructieve samenwerking. Het zorgt ervoor dat ook in Sassenheim het aantal sociale huurwoningen kan toenemen. Het project Langeveld draagt bij aan de grote bouwopgave die we binnen Holland Rijnland hebben afgesproken.”

Woningen

De samenwerking gaat over de ontwikkeling van locatie Langeveld aan de Hoofdstraat in Sassenheim. Vanuit deze samenwerking maken de gemeente en Stek gezamenlijk plannen. En treffen zij voorbereidingen voor de bouw van 150 woningen in de categorieën sociaal (31%), betaalbaar (56%) en vrije sector (13%).

Behoefte

De gewenste woningenmix sluit aan bij het raadsbesluit van 2 februari 2023 en de ambitie van de gemeente Teylingen om woningen te bouwen die aansluiten bij de behoeften van haar inwoners. De gemeente heeft Stek op basis van haar maatschappelijke taak gevraagd om mee te doen in de ontwikkeling. Als onderdeel van de intentieovereenkomst  publiceert de gemeente het voornemen van de gronduitgifte aan Stek.

Ontwerp

Tijdens de inloopavond van 4 juli 2023 konden bezoekers al een aantal schetsen zien. Het project laat een mix zien van appartementengebouwen en grondgebonden woningen. Er is ook aandacht voor groen, water en  duurzaam bouwen. De geïnteresseerde omwonenden hebben toen ook een toelichting op de planstudies gekregen. Diverse omwonenden hebben waardevolle aandachtspunten meegegeven. Deze gaan mee in het stedenbouwkundig ontwerptraject.

Planning

Het projectteam gaat een aantal stappen maken: publicatie over de voorgenomen gronduitgifte, opstarten van het stedenbouwkundig ontwerptraject, uitvoeren van milieu- en omgevingsonderzoeken en vervolgstappen voor het informeren en betrekken van de omgeving. Begin 2024 worden de eerste resultaten voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat in 2027 de woningen klaar zijn. De huurwoningen worden dan verhuurd via hureninhollandrijnland.nl.