15 maart 2023

Regionale Realisatieagenda Wonen getekend

De 14 woningcorporaties in de regio Holland Rijnland hebben op 14 maart de Regionale Realisatieagenda Wonen – Regio Holland Rijnland ondertekent. Stek is onderdeel van Holland Rijnland Wonen (HRW) de koepelorganisatie die tekende namens alle aangesloten corporaties.

In de agenda staan afspraken tussen het Rijk, de provincie en de corporaties van Holland Rijnland Wonen. Die gaan over het versnellen en vergroten van het aantal te bouwen woningen. De inzet is op samen meer betaalbare woningen in de regio, in het bijzonder meer sociale huurwoningen.

Bestuurder van Stek, Hans Al, reageert op de ondertekening: “Met elkaar geven we een krachtig signaal. Wij verbinden ons met 14 corporaties in de regio aan deze afspraken. Het zal niet eenvoudig zijn, maar Stek gaat zeker alles doen om deze agenda om te zetten in betaalbare sociale huurwoningen.”

Grote opgave

Jan Hoek, directeur van Holland Rijnland Wonen, legt uit: “De opgave is groot. De corporaties in dit werkgebied zien een nog grotere opgave dan de gemeenten. Door ook als koepel de afspraken te ondertekenen maken we onze onderlinge solidariteit zichtbaar. In praktijk betekent dat, dat wanneer de ene corporatie een nieuwbouwontwikkeling door omstandigheden niet op kan pakken, de andere 13 klaar staan om bij te springen.”

Stevige stap vooruit

Eerder deden de corporaties een bod om 13.000 betaalbare woningen te realiseren tot 2030. Daarbij ging het voornamelijk om sociale huurwoningen. De Regionale Realisatieagenda Wonen kent nu een lagere inzet van ruim 9.000. De corporaties vinden dat jammer. In de regio kunnen jongeren, maar ook gezinnen en ouderen, al een aantal jaren geen betaalbare en goede woning vinden. En dan hebben we ook nog steeds meer mensen die uit de opvang komen, bij vrienden slapen of op de camping. Hierdoor neemt de druk op sociale huurwoningen alleen maar toe. Daarnaast zijn er gemeenten zijn die in hun woningvoorraad de 30% sociale huurwoningen niet halen. De ambitie van HRW voor de realisatieagenda was om in 2030 een woningvoorraad te hebben die voor 30% bestaat uit sociale huurwoningen. De realisatieagenda is toch ondertekend, omdat de corporaties die zien als een stevige stap vooruit.

Corporaties blijven inzetten op het vergroten van de voorraad sociale huurwoningen en het terugdringen van de wachtlijsten.