9 januari 2023

Urgentie aanvragen

Word geen slachtoffer van oplichting! Wij adviseren om een urgentieaanvraag altijd zelf in te dienen bij de woningcorporatie in uw woonplaats.

U kunt bemiddelingsbureaus die geld vragen om de urgentieaanvraag  te verzorgen NIET vertrouwen. Zij kunnen geen urgentieaanvraag voor u indienen. Alléén u kunt dat met hulp van uw woningcorporatie!

Route

Aanvragen van tussenpartijen komen ook bij Stek of de woningcorporatie in uw gemeente terecht. Deze worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere urgentieaanvragen. Het levert dus geen tijdswinst op. Stek informeert u gratis over mogelijke urgentie en helpt u met de aanvraag van urgentie.

Let op!

Op internet zijn partijen actief die zeggen dat zij het aanvraagproces voor een voorrangsverklaring (urgentie) van u over kunnen nemen. Deze partijen zijn géén onderdeel of partner van Stek.