26 oktober 2023

Wijkschouw De Engel in Lisse

Op donderdag 26 oktober werd een wijkschouw gehouden in wijk de Engel in Lisse.

Aanwezigen

Ondanks de dichte mist wist een grote groep betrokkenen het gebouw van speeltuinvereniging Kindervreugd in de karakteristieke wijk de Engel te vinden. In het gebouw verzamelden afgevaardigden van de gemeente Lisse (onder andere wethouder Kees van der Zwet), Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek, het Raamwerk, Welzijnskompas, politie, BOA en medewerkers van Stek. Na een voorstelronde en een kop koffie werd het startsein gegeven.

Leefbaarheid

Bij een wijkschouw bekijken betrokken organisaties en bewoners hoe de leefbaarheid in de buurt is. En wat beter kan. Denk aan de bestrating, verkeer, veiligheid en tuinonderhoud. Alles wat opvalt in de buitenruimte komt aan de orde. Maar ook de sociale verbinding in de wijk. 

De groep ging op pad door de wijk, die wordt gekenmerkt door redelijk smalle straten en veel groen. Groen is belangrijk en zorgt voor een fijne buurt, maar kan ook voor overlast zorgen als het niet goed wordt onderhouden. Dit is ook het geval op sommige plaatsen in deze wijk. De verantwoordelijkheid voor groen kan bij verschillende partijen liggen, en ook bij huurders. Er werden ideeën uitgewisseld om hiermee samen aan de slag te gaan.

Aandachtspunten

Naast het groen kwamen ook andere onderwerpen aan bod zoals parkeren, afgedankte spullen op straat en rolcontainers. Wat is nodig om daar iets aan te kunnen doen en wie doet wat. 

Na afloop van de wijkschouw werden de ideeën, bijzonderheden en opmerkingen over wat was opgevallen met elkaar uitgewisseld. Voor de opvolging wordt een actieplan gemaakt en gedeeld met de verschillende partijen. Dit plan wordt gezamenlijk opgepakt om de leefomgeving in de Engel-wijk nog aangenamer te maken. Samenwerking en betrokkenheid zijn de sleutelwoorden om de gemeenschap te verbeteren.