17 juni 2024

Jaarlijkse wijkschouwen

Met andere ogen naar de buurt kijken. Vanuit verschillende perspectieven. Dat is de bedoeling van de wijkschouwen die de afgelopen weken in Voorhout, Noordwijk, Lisse en Hillegom zijn gehouden.

Stek collega’s gingen op pad met huurders en vertegenwoordigers van huurdersorganisaties, wijkagenten, BOA’s, medewerkers van gemeenten, Meerlanden en welzijnsorganisaties. Met elkaar maakten de aanwezigen een rondje door verschillende wijken in de regio: omgeving Julianalaan Voorhout, Haagwinde Noordwijk, Meerenburg Lisse en Maartensheem Hillegom. 

Fijn wonen

Tijdens de wijkschouwen kijken we vooral naar alles wat opvalt in de buitenruimte. Denk aan het onderhoud van het groen in de buurt, straatmeubilair en speeltuintjes, maar ook verkeer, veiligheid en verlichting. De ervaringen en de inbreng van huurders zijn hierbij heel belangrijk.

Naast de zichtbare zaken gaat het gesprek ook over leefbaarheid in de wijk. Is het fijn wonen in de wijk? Tijdens een van de schouwen ontstonden spontaan ideeën om een stukje groen beter geschikt te maken voor buurtactiviteiten.

Hoe verder

Alles wat opvalt komt op een lijst met actiepunten. De verschillende partijen gaan met deze actiepunten aan de slag. Sommige kunnen gelijk worden opgepakt, voor andere is meer tijd nodig. 

Prestatieafspraken

Het doen van wijkschouwen in verschillende gemeentes is een van de afspraken die zijn vastgelegd in de zogenaamde prestatieafspraken. Hierin leggen huurdersorganisaties, gemeenten en Stek samen vast wat de plannen zijn voor het woningbeleid in het komende jaar.